Giới thiệu sách

Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin

 

Giới thiệu sách Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin.

Việt Nam (WHÐ. 24-01-2013) - Trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nhận được tập sách Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin dưới hình thức tập tin (file.doc, 760KB, 80 trang khổ A5) do Ủy ban Giáo dân gửi đến để phổ biến cho người tín hữu Việt Nam.

Trong lời nói đầu, Tập sách Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin ghi nhận rằng: Tài liệu Hướng dẫn mục vụ Năm Ðức Tin cho biết Năm Ðức Tin sẽ là cơ hội tốt cho các tín hữu: (1) học hỏi kỹ lưỡng hơn những văn kiện của Công đồng Vaticanô II; và (2) nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn về nội dung sách Giáo lý Giáo hội Công giáo.

Trong tinh thần phục vụ, dưới sự hướng dẫn và khích lệ rất ân cần của Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số thành viên Ủy ban Giáo dân đã nỗ lực góp phần biên soạn tập sách: Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin (tập dài).

Theo đó, để tiện dụng cho các khóa huấn luyện ngắn hạn dành riêng cho giáo dân, tập sách mỏng này được biên soạn; sách bao gồm chủ yếu những trích dẫn từ ba chương đầu trong tập tài liệu nhiều chương nêu trên. Do vậy, sách có cùng tên: Giáo dân hưởng ứng Năm Ðức Tin (tập ngắn).

Tin tưởng rằng cả hai tập sách "dài cũng như ngắn" đều muốn góp phần giúp độc giả hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô "là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin", Nhóm Biên Soạn xin được chung tay cổ võ các việc làm thích hợp với đức tin, bởi: "Ðức tin không có hành động là đức tin chết".

 

(Ủy Ban Giáo Dân, HÐGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page