Các Ủy ban của

Hội đồng Giám mục Việt Nam

liên kết hoạt động

 

Các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam liên kết hoạt động.

Việt Nam (WHÐ. 31/10/2012) - Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Công lý Hòa bình, Ủy ban Bác ái Xã hội và Ủy ban Mục vụ Di dân, trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã có cuộc họp bàn kế hoạch liên kết hoạt động giữa ba ủy ban này. Ðây là cuộc họp nhằm triển khai nội dung cuộc họp ngày 14 tháng Tư năm 2012 bàn về đường hướng và chương trình hoạt động chung của các ủy ban đó.

Tham dự cuộc họp có Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Ðồng SDB, Giám đốc Caritas Việt Nam, linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty, phó chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, và đại diện Ban Công lý Hòa bình các giáo phận cũng như các dòng tu.

Sau phần khai mạc, Ðức cha chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình đã nêu nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc họp. Ngài nhấn mạnh ý nguyện của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là muốn cho tất cả các Ủy ban trực thuộc, tùy từng hoàn cảnh cụ thể, liên kết và phối hợp hoạt động, hầu có thể phục vụ hiệu quả nhất con người và xã hội hiện nay. Trong hoàn cảnh hiện tại, cả về chủ quan và khách quan, cần thiết phải liên kết phối hợp hoạt động của ba ủy ban Công lý Hòa bình, Bác ái Xã hội và Mục vụ Di dân.

Trên tinh thần đó, các Ủy ban lần lượt trình bày tham luận của mình để hội nghị nhận ra những điểm chung có thể phối hợp hoạt động giữa các Ủy ban.

Sau khi trình bày đề tài "Ðôi nét về Caritas Việt Nam", linh mục giám đốc Caritas Việt Nam đã nhấn mạnh trong sự liên hệ với tất cả các Ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Caritas Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động với Ủy ban Công lý Hòa bình và Ủy ban Mục vụ Di dân, vì ba ủy ban này có chức năng và sứ mạng gần gũi nhất. Ðiều này phù hợp với Quy chế mới của Caritas quốc tế và Sắc luật về hoạt động của tổ chức này mà Tòa thánh mới ban hành ngày 02 tháng 5 năm 2012. Caritas không chỉ dừng lại ở việc "phát chẩn" mà rộng hơn là hướng đến "phát triển" con người toàn diện.

Riêng về Ủy ban Mục vụ Di dân, linh mục phó chủ tịch ủy ban này đã lấy lại tinh thần của Ủy ban Di dân Công giáo quốc tế (ICMC) là tiến tới một can thiệp chung vì quyền lợi người di dân và Tuyên ngôn về các thách đố của di dân Châu Á, để nhấn mạnh đòi hỏi phải liên kết hoạt động với các Ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đặc biệt là với Ủy ban Công lý Hòa bình và Bác ái Xã hội, nhằm đảm bảo quyền tối thiểu cho người di dân, không chỉ ở Việt Nam mà cả khắp nơi trên thế giới.

Theo đó, cùng với những nội dung đã nêu trong cuộc họp chung ngày 14 tháng 4 năm 2012, cuộc họp khẳng định, bên cạnh các ủy ban khác của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, việc liên kết hoạt động giữa ba ủy ban là điều tất yếu, vì tất cả đều phục vụ con người toàn diện, đồng thời tập trung thảo luận để tìm phương án cộng tác giữa ba ủy ban. Trong khuôn khổ có thể, cuộc họp thống nhất tùy từng thời kỳ, từng công việc và những yêu cầu cụ thể, ba ủy ban sẽ liên kết hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng ủy ban. Theo nguyên tắc liên đới và bổ trợ, mỗi ủy ban chủ động liên hệ với các ủy ban khác để đón nhận sự cộng tác của nhau, nhằm phục vụ Hội thánh và con người hiệu quả nhất. Công việc thuộc ủy ban nào thì ủy ban đó chịu trách nhiệm chính, khi cần hỗ trợ các vấn đề chuyên môn của hai ủy ban còn lại thì yêu cầu được cộng tác. Trong khi cộng tác giải quyết tốt nhất các vấn đề trong nước, ba ủy ban hướng đến phạm vi hoạt động mang tính quốc tế, nhằm bênh vực quyền lợi cho người Việt đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài.

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Công lý Hòa bình đã họp bàn chương trình hoạt động của Ủy ban năm 2013, tầm nhìn đến 2015 và các phương thức thực hiện. Theo đó, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, tổng thư ký của Ủy ban, đã báo cáo vắn tắt mọi hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua, trao đổi kế hoạch của Ủy ban trong thời gian tới, để mọi người góp ý thảo luận.

Suốt một buổi làm việc, cuộc họp đã phác thảo định hướng kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2013-2015 là hoàn thiện mạng lưới tổ chức của Ủy ban từ trung ương đến các tổng giáo phận, giáo phận và giáo hạt. Xuất bản thủ bản hỏi đáp về Giáo huấn xã hội Công giáo để phổ biến đại trà. Dự kiến chương trình tập huấn, thường huấn, bồi dưỡng và học hỏi Giáo huấn xã hội Công giáo. Ðồng thời góp ý cho bản phúc trình gửi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về những vấn đề liên hệ trong xã hội Việt Nam hiện tại thuộc phạm vi hoạt động của ủy ban, các dự án nghiên cứu xã hội, hội thảo, nhất là việc đảm nhận một số báo Hiệp Thông trong Năm Ðức Tin.

Cũng trong buổi làm việc này, các giáo phận đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các Ban Công lý Hòa bình Giáo phận: Tập san phổ biến Giáo huấn xã hội công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn; Sách tóm lược Giáo huấn xã hội Công giáo của giáo phận Huế; Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan của giáo phận Vinh cũng như thực tế việc phối hợp hoạt động của Ban Công lý Hòa bình, Bác ái Xã hội và Mục vụ Di dân tại giáo phận Vinh, kinh nghiệm bênh vực người nghèo của giáo phận Vĩnh Long và các vấn đề khác của các giáo phận còn lại.

Kết thúc ngày làm việc, Ðức cha chủ tịch đã cám ơn sự cộng tác hữu hiệu của các Ban Công lý Hòa bình của các giáo phận và dòng tu. Ngài đúc kết những vấn đề đã bàn thảo và thống nhất hành động trong thời gian tới. Tất cả phải trung thành với chỉ dẫn của Giáo huấn xã hội Công giáo, rằng Học thuyết xã hội Công giáo không chỉ có nhiệm vụ "công bố", mà còn có nhiệm vụ "tố cáo", tố cáo bất công, bạo lực và gian dối, để bênh vực người dân, bảo đảm tự do, công bằng, bác ái và liên đới.

 

(Tân Lập - Ủy Ban Công Lý Hòa Bình)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page