Liên Hội đồng Giám mục Á châu

dời ngày họp Hội nghị khoáng đại lần thứ X

 

Liên Hội đồng Giám mục Á châu dời ngày họp Hội nghị khoáng đại lần thứ X.

Xuân Lộc, Việt Nam (WHÐ. 31/10/2012) - Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) cho biết: Do một số giám mục châu Á vắng mặt - vì phải tham dự Công nghị Hồng y tại Roma vào ngày 24 tháng 11 năm 2012, Hội nghị khoáng đại lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) dự trù diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 24 tháng Mười Một năm 2012 nay đã được dời sang tháng Mười Hai năm 2012 (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012).

Tại Công nghị Hồng y này có hai giám mục của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) nhận mũ Hồng y, đó là Ðức Tổng giám mục Luis Antonio G. Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines; và Ðức Tổng giám mục Baselios Cleemis Thottunkal, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, Ấn Ðộ, thuộc nghi lễ Syro-Malankara.

Chủ đề Hội nghị khoáng đại lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) là "Bốn mươi năm Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC): Ðáp ứng những thách đố của châu Á".

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page