Thống kê về

Giáo hội Công giáo năm 2012

 

Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2012.

Roma (Fides, WHÐ. 16/10/2012) - Như đã biết, Chúa nhật 21 tháng 10 năm 2012 được Giáo hội ấn định là Ngày Thế giới Truyền giáo 2012.

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides đăng tải dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến 31-12-2010).

Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa và thông truyền Tin Mừng đang diễn ra tại Rôma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012, tiếp tục đặt ra cho Giáo hội, nhất là các nghị phụ Thượng Hội đồng, quyết tâm đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc âm hóa, Tái Phúc âm hóa và Truyền giáo của Giáo hội trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu khi con số thống kê về tỉ lệ tăng trưởng vẫn tiếp tục giảm sút, tuy có cải thiện đôi chút trên một vài lĩnh vực nhưng vẫn chưa thật khả quan. Sau đây là vài thông kê tiêu biểu.

Về tổng số tín hữu Công giáo thế giới, nhìn chung tăng 0.04% chia đều cho các châu lục như sau: Châu Phi tăng 0.21%, Châu Mỹ 0.07%, Châu Á 0.06%, Châu Ðại Dương 0.03%, trong khi tỉ lệ người Công giáo ở Châu âu giảm 0.01%.

Tổng số giám mục trong toàn Giáo hội là 5,104 vị, nghĩa là tăng lên 39 vị; con số này được phân chia tại các châu lục như sau: Châu Phi tăng 13, Châu Mỹ tăng 22, Châu Á, tăng 11, Châu Âu tăng 1, trong khi Châu Ðại Dương giảm 4.

Tổng số linh mục toàn Giáo hội Công giáo tính đến năm 2010 là 412,236 vị, tăng lên 1,643 vị. Con số này được chia cho các châu lục như sau: Châu Phi tăng 761 linh mục, Châu Mỹ tăng 40 vị, Châu Á tăng 1,695 vị, và Châu Ðại Dương tăng 52 vị, trong khi số linh mục ở Châu Âu giảm 905 vị.

Tổng số nam tu sĩ trong Giáo hội là 54,665 tu sĩ, tăng 436 tu sĩ, trong khi số nữ tu sĩ chỉ còn 721,935, nghĩa là giảm đi 7,436 tu sĩ. Tổng số hội viên nam của các Tu hội đời trong Giáo hội Công giáo là 747, tăng 10 thành viên; trong khi hội viên nữ của các tu hội đời là 26,053, giảm 207 thành viên.

Tổng số thừa sai giáo dân là 335,502 thành viên, tăng 15,276 thành viên; trong khi tổng số giáo lý viên 3,160,628, tăng 9,551 giáo lý viên.

Tổng số đại chủng sinh giáo phận và dòng tu trong Giáo hội là 118,990, tăng 1,012 chủng sinh.

Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Ðan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau: Tổng cộng là 1,103 địa hạt, chia đều cho các châu lục như sau: Châu Phi là 502, Châu Mỹ là 79, Châu Á là 476 và Châu Ðại Dương là 46.

 

(Ðức Thành)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page