Giới thiệu bài hát Năm Ðức Tin

 

Giới thiệu bài hát Năm Ðức Tin.

Việt Nam (WHÐ 06/10/2012) - Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội nghị Thường niên kỳ I/2012, Giáo hội Việt nam sẽ khai mạc Năm Ðức Tin ở cấp toàn quốc vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 và đến ngày 18 tháng 10 năm 2012 sẽ khai mạc tại các giáo phận.

Nhiều nơi mong muốn có một bài thánh ca để hát trong cả Năm Ðức Tin này; vì thế, Ðức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã cho phép phổ biến bài "Lạy Chúa, con tin!" của nhạc sĩ Nguyễn Duy, và được đăng trên trang web của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

 

(WHÐ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page