Ủy Ban Thánh Nhạc

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

tổ chức Hội thảo thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31

 

Ủy Ban Thánh Nhạc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tổ chức Hội thảo thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31.

Việt Nam (WHÐ 01/10/2012) - Hôm 25 tháng 09 năm 2012, với chữ ký của linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ủy Ban đã gởi thư mời đến quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và nhạc sĩ về việc tổ chức hội thảo thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31, vào ngày 16 tháng 10 năm 2012, tại Trung Tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.

Nội dung của buổi thảo luận này bao gồm: thông tin về thánh nhạc và Giáo hội; hướng dẫn và giải thích về mục vụ thánh nhạc; thảo luận nhóm về cách thức áp dụng bản Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc; những vấn đề liên quan đến Câu lạc bộ sáng tác và các vấn đề liên hệ khác.

Ðược biết, thành phần tham dự bao gồm Ban Thường Vụ Ủy Ban Thánh Nhạc toàn quốc, Tổng thư ký một số Ủy Ban Giám mục liên hệ; các trưởng ban thánh nhạc của 26 giáo phận và các thành viên, quý cha phụ trách thánh nhạc của 7 chủng viện, quý linh mục tu sĩ phụ trách thánh nhạc của các hội dòng chính, quý cha cộng tác viên của Ban thánh nhạc toàn quốc, quý nhạc sĩ và ca trưởng, các thành viên của Câu lạc bộ sáng tác, các giảng viên thánh nhạc tại Trung Tâm Mục Vụ, các nhạc sĩ và các ca trưởng thánh nhạc.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page