Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi

tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

New York (SD 2-10-2012) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, kêu gọi các nước thực sự tôn trọng các giá trị được liệt kê trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Ðức Tổng Giám Mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong tuyên ngôn hôm 1 tháng 10 năm 2012 tại Ðại Hội đồng thứ 67 của Liên Hiệp Quốc. Ngài liệt kê những thành tựu của Liên Hiệp Quốc, nhất là hệ thống công pháp nhắm giúp giải quyết chiến tranh, xung đột và nhiều vấn đề khác của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, thế giới ngày nay vẫn còn đứng trước bao nhiêu thách đố và khó khăn, với những cuộc xung đột lan tràn và kéo dài, hố chia cách giữa giàu nghèo ngày càng sâu rộng, hòa bình thế giới cũng bị đe dọa, và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đang đe dọa cả những người công nghệ cao. Liên Hiệp Quốc bất lực, thiếu sức mạnh đoàn kết và không có sức thuyết phục, trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột mà Siria hiện nay là một trường hợp điển hình.

Ðức Tổng Giám Mục Mamberti nhấn mạnh rằng "Chỉ có một cộng đồng quốc tế ăn rễ sâu trong các giá trị thực sự phù hợp với phẩm giá con người mới có thể mang lại những giải pháp khả thi cho những loại xung đột mới giữa các nhóm liên quốc, đang phổ biến một ý thức hệ bá quyền ngụy tôn giáo, coi rẻ các quyền con người và hòa bình nơi dân chúng".

Theo Ðức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đa diện hiện nay của thế giới chính là một nhân sinh quan không coi trọng phẩm giá con người. Ngài nói:

"Thật là một ảo tưởng khi muốn kiến tạo sự hòa hợp đích thực giữa các dân tộc, muốn bảo đảm sự sống chung hòa bình và cộng tác thực sự giữa các quốc gia, nếu người ta không có một nhân sinh quan, tuy không chối bỏ trên lý thuyết tầm quan trọng của phẩm giá và các quyền căn bản của con người, nhưng trong thực tế loại bỏ xuống hàng thứ yếu chiều kích sâu xa của phẩm giá và đặc tính duy nhất của con người, và thay vào đó đề cao những ý niệm tập thể mơ hồ, thu hẹp con người vào loại tiêu thụ hoặc những tác nhân sản xuất của thị trường.

Ðức Tổng Giám Mục Mamberti cũng tố giác và kêu gọi loại bỏ những toan tính coi các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới và chương trình phát triển sau năm 2015, cũng như việc giải thích các hiệp ước về các quyền con người, dựa trên một quan niệm thu hẹp và duy tương đối về con người, khôn khéo dùng những kiểu nói mơ hồ, đe dọa quyền sống và có xu hướng hủy bỏ kiểu mẫu gia đình dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, qui hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Những toan tính ấy rốt cục làm suy yếu một cách không thể hồi lại được uy tín và sự hợp pháp của Liên Hiệp Quốc trong tư cách là một phương thế phổ quát để đạt tới một sự cộng tác và hòa bình lâu dài". (SD 2-10-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page