Sáng kiến "Sân dân ngoại" tại Assisi

trong hai ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2012

 

Sáng kiến "Sân dân ngoại" sắp đến sẽ được tổ chức tại Assisi trong hai ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2012.

Roma (Apic 25/09/2012) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, (Apic), sáng kiến "Sân Dân Ngoại" sắp tới, sẽ được tổ chức tại thành phố Assisi, trong hai ngày 05 đến 06 tháng 10 năm 2012, vào lúc sắp khai mạc khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Tái Rao Giảng Phúc Âm.

Với chủ đề thảo luận "Thiên Chúa, Ðấng Không Ðược Biết Ðến", lần hội ngộ "Sân Dân Ngoại" sắp đến chính yếu sẽ giải trình cuộc tranh luận giữa Ðức hồng y Gianfranco Ravavi, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, và ông Giorgio Napolitano, đương nhiệm tổng thống cộng hoà Italia.

Theo lời giải thích của linh mục Laurent Mazas, vị trách nhiệm tổ chức "Sân Dân Ngoại" làm việc tại Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, thì Hội Ðồng đã chủ ý chọn thành phố Assisi làm nơi tổ chức "Sân Dân Ngoại" sắp đến, dịp Năm Ðức Tin và Khoá HọpThượng Hội Ðồng Giám Mục về Tái Rao Giảng Phúc Âm, để đặt sinh hoạt này dưới sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Assisi, được mừng lễ vào ngày 04 tháng 10, vị thánh nổi tiếng của Italia.

Ðược biết lần tổ chức "Sân Dân Ngoại" năm 2013, được dự trù sẽ tổ chức vào tháng 06 năm 2013, tại thành phố Marseille, bên Pháp, và sẽ trao đổi về văn sĩ và triết gia Albert Camus, dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1913).

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page