Ðức hồng y Roger Etchegaray

mừng sinh nhật thứ 90

 

Ðức hồng y Roger Etchegaray mừng sinh nhật thứ 90.

Roma (Apic 24/09/2012) - Hôm thứ ba 25 tháng 09 năm 2012, Ðức hông y Roger Etchegaray được trọn 90 tuổi. Ngài đã nghỉ hưu từ năm 1995, sau 11 năm làm chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, kiêm luôn lúc đó trách nhiệm đứng đầu cơ quan Toà Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), trước khi cơ quan này được tách ra thành Hội Ðồng Giáo Hoàng Ðồng Tâm.

Nhưng dù đã nghỉ hưu, Ðức hồng y Roger đã được Toà Thánh sai đi thực hiện những "sứ vụ khó khăn", tại nhiều nơi trên thế giới, như tại Nga, tại Cuba, Irak và Việt Nam.

Ðức hồng y Roger Etchegaray là người Pháp, nhưng gốc dân Basque, miền núi Pyrénées-Atlantique. Sinh ngày 25 tháng 09 năm 1922, ngài đã đưọc thụ phong linh mục ngày 13 tháng 07 năm 1947. Thụ Phong giám mục ngày 27 tháng 05 năm 1969, ngài đã là giám mục phụ tá thủ đô Paris, rồi Tổng giám mục Marseille từ năm 1970 đến năm 1984. Trong thời gian này, ngài đồng thời làm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp (1975 -1981) và chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu (1971-1979).

Năm 1984, Ðức hồng y Roger Etchegaray được Ðức Gioan Phaolô II gọi về phục vụ tại Toà Thánh, trong trách vụ chính là Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, mà người kế nghiệp ngài sau đó là Ðức Cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Hiện tại, Ðức hồng y Roger Etchegaray sinh sống tại Roma, và dù sức khoẻ có phần giảm đi sau nhiều lần bị té ngã, nhưng Ðức hồng y vẫn tiếp tục thực hiện vài sứ vụ đặc biệt, như mới đây ngài đến Sarajevo tham dự cuộc họp liên tôn, do cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page