Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các dân biểu Dân Chủ Kitô

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các dân biểu Dân Chủ Kitô.

Castel Gandolfo (SD 22-9-2012) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 9 năm 2012 dành cho 110 tham dự viên khóa họp của Ban Chấp Hành phong trào Dân Chủ Kitô quốc tế, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tái kêu gọi bảo về gia đình và bênh vực sự sống con người.

Trong số những người hiện diện, có nhiều vị Ðại biểu quốc hội đến từ các nước năm châu. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhắc đến nhiều lập trường mà ngài gọi là "ồn ào, nhắm mang lại những câu trả lời vội vã, hời hợt, ngắn hạn cho các nhu cầu căn bản và sâu xa của con người". Tình trạng này làm cho người ta nghĩ đến lời cảnh giác của thánh Phaolô về thời đại mà "người ta không còn chịu được đạo lý lành mạnh nữa.. và tự coi mình là thầy dạy, theo sở thích hay thay đổi của mình, từ chối lắng nghe chân lý, để đi lạc theo những huyền thoại" (2 Tm 4,3).

Trong bối cảnh xã hội như thế, Ðức Thánh Cha kêu gọi thực hiện sự phân định cần thiết, trong những lãnh vực sinh tử của con người: "sự tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chấm dứt tự nhiên - với những hệ luận là từ chối phá thai, làm cho chết êm dịu và chọn giống người tốt. Các nghĩa vụ này liên hệ tới nghĩa vụ phải tôn trọng hôn nhân, như một sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, như nền tảng của cộng đoàn đời sống gia đình. Chính trong gia đình, dựa trên hôn nhân và cởi mở đối với sự sống mà con người cảm nghiệm được sự chia sẻ, sự tôn trọng và yêu thương nhưng không, đồng thời nhận được tình liên đới cần thiết, từ lúc còn là hài nhi cho đến khi bệnh tật, và tuổi già".

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: "Một sự tiến bộ đích thực của xã hội loài người không thể tách rời khỏi những chính sách bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và cộng đoàn nảy sinh từ đó; những chính sách mà không những các quốc gia nhưng cả cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ đề ra, để đảo ngược xu hướng ngày càng làm cho cá nhân bị cô lập, là nguồn mạch đau khổ và khô cằn cho cá nhân và chính cộng đoàn".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng trách nhiệm như vừa nói trên đây đặc biệt là của những người nắm giữ vai trò đại diện. Ðược đức tin linh hoạt, họ có khả năng thông truyền cho các thế hệ tương lai những lý do để sống và hy vọng (GS 31).

Ðầu buổi tiếp kiến, Ông Pier Ferdinando Casini, Ðại biểu quốc hội Italia, thuộc Ðảng UDC, Liên minh Phe Trung, cựu Chủ tịch Hạ viện Italia, đã đại diện mọi người chào mừng Ðức Thánh Cha. (SD 22-9-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page