Bổ nhiệm 45 chuyên viên

và 49 dự thính viên

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Bổ nhiệm 45 chuyên viên và 49 dự thính viên Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Vatican (SD 22-9-2012) - Hôm 22 tháng 9 năm 2012, với sự chấp thuận của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã bổ nhiệm 45 chuyên viên và 49 dự thính viên tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 về đề tài "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin".

Các chuyên viên gồm các Linh Mục, nữ tu và giáo dân, hầu hết là các giáo sư đến từ năm châu trong đó có 2 người Á châu (Philippines và Hong Kong), có nhiệm vụ trợ giúp Ðức Hồng Y Tổng tường trình viên và Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký đặc biệt của Công nghị Giám Mục này.

Các dự thính viên, gồm Linh Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Trong số các vị có Ông Carl Anderson, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, nhiều Bề trên Tổng quyền các dòng tu như dòng các Sư huynh La San, dòng nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta, dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, chị Maria Voce, Chủ tịch Phong trào Focolare, Tổ Ấm, v.v.. Có 6 vị người Á châu là Ấn độ (2), Nhật bản, Ðại Hàn , Siria (2). (SD 22-9-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page