Ðại Hội quốc tế

các Viện Phụ dòng Biển Ðức

 

Ðại Hội quốc tế các Viện Phụ dòng Biển Ðức.

Roma (Web OSB 17-9-2012) - Ðại hội quốc tế các Viện Phụ và Bề trên Ðan viện Biển Ðức trên thế giới đang tiến hành tại Ðan viện thánh Anselmo ở Roma từ ngày 17 đến 25 tháng 9 năm 2012, với sự tham dự của lối 300 người.

Một điểm chính trong những ngày họp là cuộc bầu Ðức Thống Phụ mới của Liên hiệp các dòng Biển Ðức, kế nhiệm Viện Phụ Notker Wolf người Ðức, sắp mãn nhiệm sau 12 năm phục vụ. Ngài người Ðức, nguyên là Viện Phụ Tổng quyền của chi dòng Biển Ðức St. Ottilien ở miền Bavaria, nam Ðức.

Trong số các tham dự viện Ðại hội này cũng có 25 đại diện Nữ tu và Nữ Ðan sĩ thuộc Liên hiệp quốc tế các Nữ Ðan viện Biển Ðức, và một số khách mời thuộc Chính Thống Giáo và Tin Lành. Ngoài ra cũng có Viện Phụ và Bề trên của các Ðan viện Biển Ðức ở Việt Nam.

Hai thuyết trình viên chính của Ðại hội là giáo sư Michael Hochschild trình bày một nghiên cứu về sức sinh động của các Ðan viện Biển Ðức, và Cha Michael Casey, thuộc dòng Xitô Nhặt Phép, quen gọi là dòng Trappiste, trình bày về sự tự trị trong đời sống Biển Ðức.

Ðại hội có một loạt các cuộc hội luận liên quan đến đời sống Ðan tu như căn tính Biển Ðức, sự căng thẳng và kiệt sức, các chương trình dành cho các thành viên liên kết, việc quản trị Ðan viện, cá nhân chủ nghĩa trong Ðan viện, quan hệ với các nữ tu Biển Ðức, các hình thức mới trong sự hiện diện của dòng Biển Ðức giữa lòng xã hội, phong trào đại kết, mầu nhiệm Phục Sinh trong Phụng Vụ, những đường hướng mới trong việc đối thoại liên đan viện, vai trò của viện phụ, việc huấn luyện các ứng sinh có khuynh hướng bảo thủ, v.v.

Các Viện phụ và Bề trên Biển Ðức sẽ hành hương viếng thăm các Ðan viện Biển Ðức ở Subiano, Montecassino, Norcia và Ðan viện Biển Ðức Camaldoli ở Italia đang mừng 1 ngàn năm thành lập.

Trong hai ngày liền trước đại hội này, tức là ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2012, đã có một khóa định hướng cho các tân Viện phụ và tân Bề trên.

Hôm thứ tư, 19 tháng 9 năm 2012, nhiều viện phụ và bề trên nam nữ dòng Biển Ðức đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tại Ðại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Ngài đã đặc biệt chào mừng các vị.

Theo niên giám 2012 của Tòa Thánh, tổng số các Ðan sĩ Biển Ðức trong Giáo Hội hiện nay là 7,528 người, thuộc 357 đan viện, tất cả họp thành 12 chi dòng. Trong số các Ðan sĩ vừa nói có 4,008 Linh mục.

4 Ðan viện Biển Ðức tại Việt Nam - Thiên An, Thiên Hòa, Thiên Bình và Thiên Phước - họp thành một tỉnh dòng thuộc chi dòng Biển Ðức Subiaco. Chi dòng này có 64 đan viện tại 5 châu và 45 cộng đoàn nữ. (Web OSB 17-9-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page