Ðại chủng viện Hà Nội dâng lễ giỗ

cho Ðức Cố giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

 

Ðại chủng viện Hà Nội dâng lễ giỗ cho Ðức Cố giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng.

Hà Nội, Việt Nam (ÐCV Hà Nội 10/09/2012) - Vào lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2012, sau giờ Kinh Sáng, Ðức cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh - Giám đốc Ðại chủng viện Hà Nội (ÐCV) đã chủ tế Thánh lễ giỗ ba năm cho Ðức cố Giám mục Phao-lô Lê Ðắc Trọng. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong Ban đào tạo và Ban giáo sư cùng toàn thể chủng sinh Thần Học.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ðức cha Giám đốc mời gọi cộng đoàn Phụng vụ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Phao-lô. Ngài là cựu Phó Giám đốc Ðại chủng viện; là người thầy tận tình và là người cha mực thước. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Lành đoái thương linh hồn ngài để ngài được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa.

Trong phần giảng lễ, Ðức cha Lô-ren-sô đã nói về Ðức cố giám mục như sau: Trong suốt hành trình 60 năm linh mục và 15 năm giám mục, Ðức cố Giám mục Phao-lô luôn sống là một mục tử tốt lành, chăm lo dạy giáo lý để củng cố đức tin cho bà con tín hữu. Dù thuận lợi hay khó khăn, ngài vẫn hăng say rao giảng Lời Chúa và nêu gương sáng qua chính đời sống của mình. Ðức cố Giám mục Phao-lô đã đào luyện nên nhiều thế hệ giáo dân chân chính tốt lành, nhiều linh mục đạo đức và một số giám mục có khả năng. Hơn nữa, ngài là người đã mở trường tư thục công giáo Lê Bảo Tịnh vào năm 1950. Như vậy có thể nói, Ðức cố Giám mục Phao-lô không chỉ là một mục tử nhân lành mà còn là một nhà sư phạm mẫu mực, một người thầy chuyên chăm.

Qua đời trần thế của Ðức cố Giám mục, chúng ta luôn thấy ngài là mẫu gương qua nhiều phương diện; đặc biệt về cách sống, ngài đã sống đúng như lời ngài rao giảng, luôn sống theo gương Chúa Giêsu là bậc Thầy Chí Thánh, kết hợp với Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện và những hy sinh.

Ðức cố Giám mục kính yêu đã ra đi được ba năm nhưng hình ảnh ngài vẫn khắc sâu trong những người thân, học trò và nhiều tín hữu; chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ này để cẩu nguyện cho ngài như tưởng nhớ đến một người cha nhân hậu, một người thầy mẫu mực, một ngôn sứ nhiệt thành và một chiến sĩ đức tin của Giáo Hội, đặc biệt là Ðại chủng viện Hà Nội.

Ðược biết, trước đó, hôm mùng 07 tháng 09 năm 2012, Tổng giáo phận Hà Nội cũng đã tổ chức lễ Giỗ Mãn Tang Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng, tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, với sự tham dự của 6 giám mục, khoảng 70 linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo bà con giáo dân.

 

R.V.A.

(Gioan Ðình Sơn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page