Ðức Thánh Cha mời gọi

các thần học gia

và chuyên viên Thánh Mẫu Học

góp phần suy tư và đề nghị

mục vụ cho năm Ðức Tin

 

Ðức Thánh Cha mời gọi các thần học gia và chuyên viên Thánh Mẫu Học góp phần suy tư và đề nghị mục vụ cho năm Ðức Tin.

Castel Gandolfo (SD 8-9-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI mời gọi các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu đóng góp suy tư và đề nghị mục vụ, để cho Năm Ðức Tin sắp khai mở trở thành thời điểm ơn thánh, trong đó đức tin tinh tuyền của Mẹ Maria trở thành đèn pha định hướng và là mẫu gương của sự trưởng thành kitô.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa 8 tháng 9 năm 2012, dành cho các tham dự viên đại hội thánh mẫu học quốc tế lần thứ 23. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Ðức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trường Bộ Phong thánh, và Ðức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng tóa thánh về văn hóa, cũng như vị chủ tịch và các giới chức của Hàn lâm viện giáo hoàng thánh mẫu quốc tế. Ðại Hội có đề tài là "Thánh mẫu học từ Công Ðồng Chung Vaticăng II. Tiếp nhận, tổng kết và các viễn tượng". Ðức Thánh Cha đã nhắc lại sự kiện Ðức Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII muốn khai mạc Công Ðồng Chung Vaticăng II vào ngày 11 tháng 10, cùng ngày Công Ðồng Chung Êphêxô công bố Ðức Maria là "Theotókos" Mẹ Thiên Chúa, hồi năm 431.

Ðức Thánh Cha nói: Như anh chị em biết ngày 11 tháng 10 tới đây Giáo Hội cũng bắt đầu Năm Ðức Tin, mà tôi đã tuyện bố với Tự Sắc "Cánh cửa Ðức tin", trong đó khi trình bầy Ðức Maria như là mô thức, mẫu gương của đức tin, tôi khẩn nài sự che chở và bầu cử đặc biệt của Mẹ trên con đường của Giáo Hội, và phó thác cho Mẹ thời gian ơn thánh này. Hôm nay Giáo Hội cũng vui mừng cử hành lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, toàn thánh, rạng đông sự cứu rỗi của chúng ta.

Nhắc lại kỷ niệm là chuyên viên thần học gia trẻ tham dự Công Ðồng, Ðức Thánh Cha cho biết ngày 29 tháng 10 năm 1963 các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận lược đồ trình bầy gương mặt và vai trò của Ðức Mẹ trong bối cảnh của Giáo Hội, thay vì cho ra một tài liệu riêng. Vì thế Hiến chế tín lý về giáo Hội dành một chương để nói về Mẹ Thiên Chúa, trong đó gương mặt của Mẹ Maria được đọc lại và tái đề nghị từ Lời Chúa, từ các văn bản của truyền thống giáo phụ và phụng vụ, cũng như từ suy tư thần học và tu đức, và xuất hiện trong tất cả vẻ đẹp và sự đặc biệt lồng khung trong các mầu nhiêm nền tảng của đức tin kitô. Ðức tin của Mẹ được hiểu trong mầu nhiệm tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sự cộng tác của Mẹ vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa và vào sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô được khẳng định và đặt trong việc nhấn mạnh đúng đắn, khiến cho Mẹ trở thành mô thức và điểm quy chiếu cho Giáo Hội. Giáo Hội nhận ra nơi Mẹ chính mình cũng như ơn gọi và sứ mệnh của mình. Sau cùng lòng tôn sùng bình dân đối với Mẹ được dưỡng nuôi bởi các quy chiếu kinh thánh và giáo phụ. Tuy không trình bầy tất cả các đề tài liên quan tới gương mặt của Mẹ Thiên Chúa, nhưng văn bản công đồng cung cấp chân trời giải thích nòng cốt cho mọi suy tư đến sau về thần học, cũng như tu đức và mục vụ, với sự quân bình giữa lý lẽ thần học và tâm tình mộ mến. Giờ đây việc tiếp tục suy tư là nhiệm vụ của các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học. (SD 8-9-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page