Giáo hội Bolivia

cử hành ngày di cư tị nạn

 

Giáo hội Bolivia cử hành ngày di cư tị nạn.

Santa Cruz (Fides 7-9-2012) - Chúa nhật 9 tháng 9 năm 2012 Giáo Hội Bolivia cử hành Ngày di cư tị nạn với đề tài "Di cư và tái truyền giảng Tin Mừng". Ðức Hồng Y Julio Terrazaz Tổng Giám Mục Santa Cruz sẽ chủ sự thánh lế bế mạc vào ban chiều, theo sau là hội chợ do Văn phòng mục vụ cho người di động tổ chức.

Bà Maria Videla, đặc trách văn phòng mục vụ toàn quốc cho người di động, cho biết tín hữu Bolivia đi tới đâu cũng xem theo đức tin, lòng đạo đức và các giá trị văn hóa tôn giáo tới đó. Hiện nay có ít nhất hơn 3 triệu người Bolivia sống tại hải ngoại, đông nhất là bên Argentina với 1.2 triệu, Brasil, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ 600,000. Ngoài ra cũmg có người di cư Bolivia sống tại các nước Thụy Ðiển, Phần Lan, và Hòa Lan.

Trong các ngày này tại Santa Cruz cũng diễn ra đại hội quốc tế lần thứ 4 về nạn buôn bán người, với sự tham dự của nhiều chuyên viên quốc tế đến từ nhiều nước khác nhau. Mục đích của đại hội là đề ra các đường lối trợ giúp các nạn nhân và ngăn chặn nạn buôn người tại Bolivia. (Fides 7-9-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page