Bộ ngoại giao Israel bác bỏ

sự chống đối Ðức Tân Sứ thần Tòa Thánh

 

Bộ ngoại giao Israel bác bỏ sự chống đối Ðức Tân Sứ thần Tòa Thánh.

Jerusalem (Vatican Insider 29-8-2012) - Bộ ngoại giao Israel bác bỏ lập luận của báo chí tại đây chống lại việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto làm tân sứ thần Tòa Thánh tại nước này.

Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ai Len, rồi tại Australia, trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Israel trong những ngày qua.

Sau khi có tin bổ nhiệm này, một nhật báo lớn ở Israel là tờ Yediot Aharonot, qua ngòi bút của ký giả Manachem Gantz, phái biên thường trú ở Roma, cho rằng việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto làm Sứ thần Tòa Thánh là "một cái tát vào mặt chính phủ Israel", làm nhục cho đất nước này, đồng thời cho thấy rõ quan hệ căng thẳng giữa Nhà nước Israel và Tòa Thánh, xét vì Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto có liên lụy đến những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Ai Len, vị này biết rõ những vụ đó mà cứ im lặng!

Tuy nhiên, hôm 29 tháng 8 năm 2012, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Isreal Ông Paul Hirschson đã bác bỏ lập luận của báo Yediot Aharonot và nói rằng: "Nhà Nước Israel và Tòa Thánh hiện có những quan hệ tốt đẹp dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau. Israel đã chấp thuận việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto làm Sứ thần. Chúng tôi muốn gửi đến vị Sứ thần mới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các quan hệ giữa Tòa Thánh và Ai Len không liên hệ gì đến Israel."

Về phần Rabbi David Rosen, Giám đốc quốc tế tại Israel của Ủy ban Do thái Hoa Kỳ (AJC), khẳng định rằng "Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto rất được kính trọng trong Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh và việc bổ nhiệm ngày chắc chắn không phải là một bước thụt lời, và nhất là thực là điều vô nghĩa lý khi nói rằng việc bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Israel là "một cái tát vào mặt Israel". Ðiều chắc chắn là quan hệ ngoại giao giữa Israel và Tòa Thánh rất tốt đẹp".

Về lời cáo cuộc Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto can dự tới những vụ lạm dụng tính dục ở Ai Len, Rabbi Rosen cho biết không hề có lời cáo buộc nào liên hệ tới bản thân của Ðức Sứ Thần.

Mặt khác, hôm 30 tháng 8 năm 2012, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto cũng được cử kiêm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh tại đảo Cipro. (Vatican Insider 29-8-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page