Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Len

kêu gọi hy vọng về tương lai

 

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Len kêu gọi hy vọng về tương lai.

Dublin (RG 25-8-2012) - Ðức Tổng Giám Mục Charles Brown, Sứ thần Tòa Thánh tại Ailen, kêu gọi các tín hữu hy vọng khi nhìn về tương lai Giáo Hội Công Giáo tại đây.

Ðức Tổng Giám Mục Brown người Mỹ, nguyên là một chức sắc của Bộ giáo lý đức tin, được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Len hồi tháng 11 năm 2011. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 22 tháng 8 năm 2012, kết thúc tuần cửu nhật thường niên tại Ðền thánh Ðức Mẹ Knock ở mạn tây bắc Ailen.

Giáo Hội Công Giáo tại Ailen bị rúng động và sa sút trầm trọng trong những thập niên gần đây, do những vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Trong bài giảng, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến những dấu hiệu tích cực gần đây và xác quyết rằng Giáo Hội tại Ailen không bị kết án phải "biến mất" mặc dù những thống kê tiêu cực và những xìcăngđan trong 20 năm gần đây. Giáo Hội Ai Len đã từng trải qua thời kỳ đen tối và đã biết cách ra khỏi những tình trạng như thế.

Ðức Tổng Giám Mục Brown nhắc đến sự thành công đặc biệt của Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Dublin hồi tháng 6 năm 2012, và sự tham dự đông đảo của giới trẻ trẻ tại cuộc hành hương mới đây ở Croagh Patrick. Ngài nói: "Tương lai của Giáo Hội ở Ai Len là ở đó, một tương lai chỉ có thể có được nếu Giáo Hội này thực sự là Công Giáo. Chính Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta khi Ngài khuyên chúng ta "hãy tìm kiếm trước tiên Nước Thiên Chúa và sự công chính của Chúa" (Mt 6,33).

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến nhiều sáng kiến do Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 để xướng để giúp Giáo Hội đương đầu với những thách đố tương lai: từ việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho đến việc triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng Tin Mừng và thông truyền đức tin, tiếp đến là việc ấn định Năm Ðức Tin, tạo cơ hội cho các tín hữu "tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Phục Sinh, để mỗi người cảm thấy nhu cầu mạnh mẽ phải biết Chúa rõ hơn để thông truyền cho các thế hệ tương lai đức tin ngàn đời" (Porta Fidei, 8).

Trong ý hướng đó, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 mời gọi các tín hữu học hỏi và tái khám phá Sách Giáo Lý chung của Hội Thánh Công Giáo, giúp chúng ta gặp gỡ con người của Chúa Kitô. Hội Ðồng Giám Mục Ai Lan mới đây cũng đã công bố "Cuốn chỉ nam toàn quốc về huấn giáo" với tựa đề "Chia sẻ Tin Mừng" (Share the Good News).

Và Ðức Tổng Giám Mục Charles Brown kết luận rằng: "Tương lai của Giáo Hội tại Ailen đang bắt đầu bây giờ: đây không phải là con đường dễ dàng, cũng giống như tình trạng không dễ dàng của các tín hữu Công Giáo Ai Len khi Ðức Mẹ hiện ra tại Knock hồi năm 1897. Và tiếp theo cuộc hiện ra ấy là một trong những thời kỳ phong phú nhất của Giáo Hội Công Giáo tại Ai Len". (RG 25-8-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page