Ðức Thánh Cha viết xong

cuốn sách thứ III về Ðức Giêsu Nagiarét

 

Ðức Thánh Cha viết xong cuốn sách thứ III về Ðức Giêsu Nagiarét.

Vaticăng (RG 2-8-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã viết xong cuốn sách thứ ba về Ðức Giêsu thành Nagiarét dành cho Phúc Âm thời thơ ấu. Các bản dịch từ tiếng Ðức đang được tiến hành. Và Ðức Thánh Cha cũng đang soạn một Thông điệp mới.

Tin trên đây đã do Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tiết lộ ngày 1 tháng 8 năm 2012 tại Val d'Aosta nơi Ðức Hồng Y đang nghỉ hè.

Thông điệp mới này sẽ là Thông điệp thứ tư sau các Thông điệp "Deus caritas est" năm 2005, "Spe salvi" năm 2007 và "Caritas in veritate" năm 2009. Ðức Hồng Y Bertone đã cho biết như trên trong buổi phỏng vấn sau khi dâng thánh lễ tại giáo xứ Introd. Ngài cũng cho biết tuy đang nghỉ hè nhưng ngài cũng xem lại các giấy tờ, tài liệu và các vấn đề cần giải quyết và luôn liên lạc với Ðức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên.

Giảng trong thánh lễ nhớ thánh Eusebio thành Vercelli, Ðức Hồng Y đã đề cập tới nhiệm vụ của người cai trị là phải có ý thức trách nhiệm, khác với người làm thuê. Cai trị có nghĩa là săn sóc và bênh vực những người yếu đuối, những kẻ túng thiếu, theo gương Mục Tử Nhân Lành để dãi tỏa vương quyền của Chúa Kitô. Thánh Eusebio đã đương đầu với các cuộc du hành, các hiểm nguy, hiểu lầm và bắt bớ của kẻ thù, miễn là đem Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa Kitô tới khắp mọi nơi. Ðó cũng là mục đích của việc tái truyền giảng Tin Mừng ngày nay. Thiên Chúa cần con tim, trí óc và sức lực của chúng ta, để chương trình sự sống Ngài đã loan báo có thể lôi cuốn thế giới. Mỗi một người đều cần thiết trong việc làm chứng cho đức tin tại môi trường xã hội, trong công ăn việc làm, trong hôn nhân và gia đình, cũng như trong vòng thân thuộc bạn bè. Khi đó chúng ta sẽ hiểu tầm quan trọng lớn lao của Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2012 nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công Ðồng Chung Vaticăng II. Ý thức được chúng ta là các cộng sự viên của việc tái truyền giảng Tin Mừng, chúng ta phải vun trồng sự đam mê Thiên Chúa qua việc đào tạo kitô đích thực và tái khám phá ra các kho tàng của nền văn hóa và đức tin đã tuột khỏi tay của chúng ta và không thể nhận ra được nữa. (RG 2-8-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page