Các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp tục

phản đối luật sức khỏe của chính quyền

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật sức khỏe của chính quyền.

Washington (SD 1-8-2012) - Các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật mới về sức khỏe của chính quyền Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2012, đòi buộc các cơ quan cho việc phải cung cấp cả thuốc phá thai và các cuộc giải phẫu làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên của mình.

Trong vòng một năm các cơ cấu và tổ chức tôn giáo không bị bó buôc phải thi hành luật này, để có giờ tìm ra một sự trung gian thích hợp.

Theo chính quyền đây là chính sách tạo thuận lợi cho các nữ nhân viên được săn sóc và phòng ngừa trong lãnh vực sức khỏe, nhưng thực ra theo các Giám Mục công giáo, nó khiến cho người ta phá thai và làm tuyệt đường sinh sản một cách dễ dàng hơn.

Ðức Cha Timothy Michael Dolan, Tổng Giám Mục New York, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ra thông cáo nhấn mạnh rằng "chính quyền đang nói rằng chúng ta có một năm để tìm ra cách thức vi phạm lương tâm của mình".

Luật y tế mới của chính quyền Hoa Kỳ đã gây ra rất nhiều tranh luận trong thời gian qua. Giám đốc tổ chức "Lý do lương tâm", một tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuyên bố rằng: "Nhiều người cho việc đứng trước một sự lựa chọn không thể tưởng tượng nổi: hoặc là từ chối các xác tín luân lý và tôn giáo của mình, hay là trả số tiền phạt rất lớn". Còn ông Matt Smith, chủ tịch Trạng sư đoàn công giáo, một tổ chức khuyến khích tín hữu công giáo trung thánh với giáo huấn của Giáo Hội, qua dấn thân xã hội và chính trị, thì nói: "Ngày mùng 1 tháng 8 sẽ được ghi nhớ như ngày, trong đó sự tự do qúy báu nhất của chúng ta là tự do tôn giáo, đã bị vứt bỏ. Chính quyền sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại các vấn đề lương tâm họ đã tạo ra cho người dân cho tới khi nào chấm dứt các luật lệ đó".

Trong số các cơ cấu bị liên lụy cũng có các đại học, vì các chương trình bảo hiểm liên quan tới các sinh viên. Vài đại học như Ðại học Ðức Bà và Ðại học công giáo Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng các phương tiện pháp lý chống lại quyết định này của chính quyền Mỹ.

Trong các ngày vừa qua một tòa án trong tiểu bang Colorado đã thiết định rằng một hãng xưởng do một gia đình điều hành, trong trường hợp liên quan tới các xác tín công giáo, thì không thể bị bắt buộc vi phạm các xác tín luân lý và tôn giáo của họ liên quan tới các chương trình bảo hiểm tư cho các nhân viên của mình. Chính hãng Hercules Industries đã kiện ra tòa chống lại các chỉ thị mới của chính quyền Mỹ.

Ông Andy Newlan, phó giám đốc hãng Hercules Industries nói rằng "các luật nới của chính quyền xem ra "trái nghịch với ý tưởng về một nước Mỹ như là quốc gia được tạo dựng cho tự do tôn giáo". (SD 1-8-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page