Hàng chục ngàn tín hữu hành hương

lãnh ơn toàn xá tại Assisi

 

Hàng chục ngàn tín hữu hành hương lãnh ơn toàn xá tại Assisi.

Assisi (RG 1-8-2012) - Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 năm 2012 hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương đã tham dự thánh lễ và lãnh ơn toàn xá tại nhà thớ Ðức Thánh Maria các Thiên Thần ở Assisi.

Tín hữu tới kính viếng nhà nguyện Porziuncola, nơi thánh Phanxicô đã lập dòng, để lãnh ơn toàn xá mà năm 1216 Ðức Giáo Hoàng đã ban theo lời xin của thánh nhân.

Cha José Rodriguez Carballo, Bề trên tổng quản dòng Anh em hèn mọn, cho biết Thánh Phanxicô đã xin Ðức Giáo Hoàng đặc ân này, vì người muốn cho tất cả mọi tín hữu đều lên thiên đàng. Lễ tha tội ở Assisi và ơn toàn xá tại nhà nguyện Porziuncola đã bắt nguồn từ đó. Tín hữu càng ngày đến càng đông nên dòng Phanxicô đã phải xây một vương cung thánh đường lớn như hiện nay, bao trùm nhà nguyện Porziuncola và nơi cạnh đó thánh Phanxicô đã qua đời.

Sứ điệp của ngày lễ này là tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và cần đựơc ơn tha thứ của Chúa và tha thứ cho tha nhân. Lễ xá giải tại Assisi nói với chúng ta về ơn tha thứ Thiên Chúa cống hiến cho mọi người, nhưng đồng thời cũng dẫn đưa chúng ta tới chỗ tha thứ cho người khác. Vì thế đây là một ngày lễ rất thời sự. Thế giới ngày nay cần sự hòa giải, và điều này chỉ có thể, khi chúng ta cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, khi chúng ta rộng mở tâm trí cho sự tha thứ và lòng thương xót đối với tha nhân.

Theo cha Carballo, việc tái truyền giảng Tin Mừng cho thế giới khước từ Thiên Chúa ngày nay không phải là vấn đề phương pháp hay kỹ thuật, mà là vấn đề chứng tá. Truyền giáo là ý thức được mình là kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu và làm chứng bằng cuộc sống và lời nói để cho người khác thấy Thiên Chúa. Thảm cảnh của Giáo Hôi ngày nay không phải là số tín hữu kitô ít, nhưng là các tín hữu không sống đức tin kitô và không làm chứng cho Chúa Kitô. (RG 1-8-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page