Ðức Thánh cha chuẩn bị công bố

Thông Ðiệp thứ tư về đề tài Ðức Tin

 

Ðức Thánh cha chuẩn bị công bố Thông Ðiệp thứ tư về đề tài Ðức Tin.

Roma (Apic 02/08/2012) - Hôm chiều mùng 01 tháng 08 năm 2012, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, hiện đang nghỉ hè tại làng Introd, thuộc thung lũng Aosta, miền Bắc Italia, chia sẻ với cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ ngài dâng, rằng Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI đang chuẩn bị Thông Ðiệp Thứ Tư của triều giáo hoàng ngài.

Ðức hồng y đã nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng đã viết xong tập III của Bộ Sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Ðây sẽ là món quà lớn cho Năm Ðức Tin. Và kế tiếp, có thể là một thông điệp".

Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, Ðức Tin, Ðức Cậy, Ðức Mến, là ba nhân đức đối thần. Tháng 12 năm 2005, lúc ngài vừa được chọn kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma, Ðức Bênêđitô XVI đã công bố thông điệp đầu tiên "Thiên Chúa là Tình Yêu", (Deus Caritas Est) nói về Ðức Bác Ái.

Tháng 11 năm 2007, thông điệp thứ hai "Ðược Cứu Rỗi Nhờ Hy Vọng" (Spe Salvi) nói về Ðức Cậy Trông.

Tháng 07 năm 2009, Ðức Bênêđitô XVI ban hành thông điệp thứ ba "Ðức Bác Ái trong sự thật" (Caritas in Veritate). Ðây là một thông điệp xã hội, trình bày câu trả lời của giáo hội công giáo cho những vấn đề mới, phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Giờ đây, các quan sát viên tiên đoán rằng thông điệp thứ tư của Ðức Bênêđitô XVI sẽ nói về Ðức Tin, xét vì Năm Ðức Tin sắp được cử hành trong toàn giáo hội, từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vatican II (1962-1965), và kỷ niệm 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page