Nhận định của linh mục giám đốc

Phòng Báo Chí Toà Thánh về Olympic

đang diễn ra tại Luân Ðôn, Anh Quốc

 

Nhận định của linh mục giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh về Olympic đang diễn ra tại Luân Ðôn, Anh Quốc.

Rôma (Apic 29/07/2012) - Trong bài bình luận hằng tuần cho Chương Trình Truyền Hình Vatican, do ngài phụ trách, hôm 28 tháng 07 năm 2012, linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám Ðốc Ðài Vatican, kiêm Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã nhấn mạnh rằng các môn thể thao tại Olympic Luân Ðôn, Anh Quốc, được liên kết chặt chẽ với "niềm hy vọng hoà bình" của toàn thể nhân loại. Ngài mời gọi đừng chỉ dừng lại nơi vẻ đẹp của thể xác con người mà thôi, vì thể xác này còn luôn được hướng dẫn bởi một tinh thần, một ý chí, một linh hồn.

Cha Lombardi nhắc lại rằng, ngay từ Thế Vận Hội Olympic năm 1992, tại Barcelona, những người kitô, đã đưa vào một sáng kiến đại kết, với khẩu hiệu: "Hơn Cả Huy Chương Vàng", để kêu gọi mọi người hãy góp phần xây dựng Nước Trời, trong khung cảnh hăng say đại đồng của các cuộc tranh tài thể thao.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page