Các Giám Mục Malta khước từ

việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Các Giám Mục Malta khước từ việc thụ thai trong ống nghiệm.

La Valetta (SD 6-8-2012) - Trong các ngày vừa qua các Giám Mục Malta đã công bố thư mục vụ khẳng định răng "việc cho thụ thai trong ống nghiệm không thể được biện minh trên bình diện luân lý bằng bất cứ phương thế nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì mục đích không biện minh cho các phương tiện.

Thư mục vụ mang chữ ký của Ðức Cha Paul Cremona, Giám Mục Malta và Ðức Cha Mario Grech, Giám Mục Gozo, có tựa đề "Cử hành sự sống" được phổ biến đúng lúc Quốc hội Malta đang thảo luận về việc ban hành dự luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm tại Malta. Trong thư các Giám Mục nêu bật rằng Giáo Hội có nhiệm vụ hướng dẫn lương tâm các tín hữu liên quan đến đề tài sự sống con người. Ðó là điều thánh thiêng và nền tảng và Giáo Hội có bổn phận đưa ra phán đoán luân lý về việc nghiên cứu và các phương pháp được dùng để tạo ra con người, mà không can thiệp vào lãnh vực khoa kọc, nhưng chỉ lôi kéo chú ý trên tất cả các trách nhiệm luân lý đạo đức và xã hội bắt nguồn từ bất cứ hành động nào liên quan tới con người. Vì thế các Giám Mục Malta yêu cầu luật không được sai lầm trên bình diện luân lý, và phải dựa trên ba yếu tố chính sau đây: thứ nhất phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên; thứ hai tôn trọng giá trị của sự hiệp nhất vợ chồng, loại trừ tinh trùng hay trứng của người khác vì nó bẻ gẫy sự chung thủy trong hôn nhân; và thứ ba tôn trọng giá trị của tính dục bên trong hôn nhân, bởi vì sự thụ thai một sự sống mới không thể được đối xử như một cử chỉ sinh học, mà phải là sự trao tặng, kết qủa của một hành động tình yêu vợ chồng. Chính vì thế mọi kỹ thuật thay thế hành động yêu thương của vợ chồng không tôn trọng phẩm giá con người và sự kết hiệp trong hôn nhân, và vì thế không thể chấp nhận đươc.

Tiếp đến các Giám Mục Malta kêu gọi bảo vệ các bào thai, thường bị hy sinh và lèo lái để cho một đứa bé sinh ra. Việc lựa chọn chúng gây thương tổn cho phẩm giá con người và việc làm đông lạnh chúng không phải là một giải pháp có thể chấp nhận đựơc. Bởi vì phôi thai, cả khi bị đông lạnh, vẫn có các quyền bất khả xâm phạm. Do đó qua việc làm đông lạnh các phôi thai, nhân loại đang tạo ra các trại mồ côi mới, trong khi sự hy sinh của chúng cho thiện ích của một đứa bé sinh ra diễn tả việc trực tiếp hủy hoại một sự sống vô tội, và là một việc phá thai.

Ðức Cha Cremona và Ðức Cha Grech nhấn mạnh rằng tất cả những điều trên đây khiến cho người ta nghĩ rằng "thụ thai trong ống nghiệm mới đầu xem ra phục vụ sự sống, nhưng trên thực tế nó là một đe dọa đối với chính sự sống. Vì thế các vị cầu mong rằng khoa học tìm ra một giải pháp không thay thế hành động hôn nhân, trợ giúp các tiến trình thụ thai của các cặp vợ chồng, và không khai thác họ trên bình diện tâm lý và tài chánh. Còn hơn thế nữa, Giáo Hội Malta yêu cầu có một nghiên cứu nghiêm chỉnh liên quan tới các lý do và việc phòng ngừa sự hiếm muộn, trong lăng kính của một nền khoa học thực sự phục vụ con người. Các Giám Mục cũng bày tỏ tình liên đới với các cặp vơ chồng không có con và nhấn mạnh rằng nó không diễn tả sự thất bại trong sứ mệnh hôn nhân của họ. Vì thế không nên nhượng bộ trước các giải pháp sai lầm trên bình diện luân lý và thường có hại cho sức khỏe thể lý và tâm thần của họ. Các Giám Mục cũng liên đới với các cặp vợ chồng đã thắng vượt các vấn đề không có con bằng cách nhận con nuôi, chứng minh cho thấy sự quảng đại của họ trao ban hy vọng cho nhiều trẻ em. Liên quan tới các trẻ em sinh ra do việc thụ thai trong ống nghiệm Giáo Hội khẳng định các em vẫn là con cái Thiên Chúa và khích lệ các cha mẹ tin tưởng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo Hội là cơ cấu thăng tiến sự sống hơn bất cứ cơ cấu nào khác trên toàn thế giới, và Giáo Hội dậy rằng sự sống con người không phải là một sản phẩm có thể nhào nắn, sử dụng rồi vứt bỏ

(SD 6-8-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page