Các Giám Mục Philippines

phản đối luật sức khỏe sinh sản

của chính quyền Manila

 

Các Giám Mục Philippines phản đối luật sức khỏe sinh sản của chính quyền Manila.

Manila (CNA 7-8-2012) - Các Giám mục Philippines đã mạnh mẽ phê bình luật "sức khỏe sinh sản" được Quốc Hội Philippines bắt đầu thảo luận ngày mùng 6 tháng 8 năm 2012, và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước.

Theo chương trình luật này chỉ được bắt đầu thảo luận ngày mùng 7 tháng 8 năm 2012, nhưng các dân biểu phò tổng thống Benigno Aquino III đã gây áp lực để bắt đầu trước một ngày. Linh Mục Melvin Castro, chủ tịch ủy ban gia đình của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, phê bình thái độ trên đây của Quốc Hội là "phản dân chủ".

Cha cũng phê bình tổng thống Aquino là "cứng lòng", không biết lắng nghe ý kiến của những người chống lại luật nói trên. Luật này tìm cách giảm việc sinh sản nơi dân nghèo và coi tuổi thích hợp cho việc giáo dục tính dục và sức khỏe sinh sản là từ lớp năm cho tới hết chương trình trung học.

Một vài Giám Mục Phi cho rằng luật này được các nước Tây âu ủng hộ. Ðức Cha Ramon Arguelles, Giám Mục Lipa, tố cáo các quyền lực nước ngoài "tàn sát dân nghèo và những người tin nơi Thiên Chúa. Ðây là dấu chỉ của chủ trương đế quốc và những giới chức địa phương ủng hộ nó là các kẻ phản bội". Ðức Cha Arturo M. Bastes thì cho rằng luật này sẽ làm chậm trễ chương trình phát triển, vì nó nhắm giảm dân số bằng cách phòng ngừa không để cho trẻ em sinh ra. Nhưng như thế là phổ biến một nền văn hóa chết chóc và tối tăm của tội lỗi, trong khi đất nước cần thấy dân chúng lớn lên và tiến triển.

Một luật sư trên đảo Sarmar cho biết quận lỵ của ông bị đe dọa không được trơ giúp, nếu không ủng hộ luật mới này. Trong buổi cầu nguyện ngày 4 tháng 8 năm 2012 Ðức Tổng Giám Mục Angel N. Lagdameo, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Phi, hy vọng các dân biểu Quốc hội dành nhiều thời giờ hơn để thảo luận và sẽ nhận ra các thiếu sót của nó đối với công ích. Vì thế cả hai phe chống và thuận phải chú ý tới thiện ích của toàn dân. (CNA 7-8-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page