Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin

và những định hướng làm việc

 

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin và những định hướng làm việc.

Roma (WHÐ 26/07/2012) - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của tuần báo Quan Sát Viên Roma (Osservatore Romano) dành cho Ðức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Mueller, tân tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, người ta có thể đọc được những định hướng căn bản của ngài khi điều hành công việc của Bộ.

Trước hết, ngài nhấn mạnh đến sứ vụ chính yếu của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Ngài đưa ra nhận xét: "Các nhóm - được gọi là bảo thủ và cấp tiến - cũng là một vấn đề khiến chúng ta phải tiêu phí quá nhiều năng lực và thời giờ. Ở đây có một nguy cơ là làm cho chúng ta không còn thấy nhiệm vụ chính yếu của mình là loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh". Và ngài nói thêm: "Chúng ta chắc chắn là không có gì thay thế được mặc khải của Thiên Chúa qua Ðức Giêsu Kitô. Mặc khải ấy trả lời cho những vấn nạn lớn của nhân loại qua các thời đại".

Sứ vụ loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh gắn liền với việc tôn trọng tính toàn thể của nội dung đức tin Kitô giáo: "Ðiều quan trọng cho tương lai của Hội Thánh là phải vượt lên trên những khác biệt về mặt ý thức hệ, dù phát xuất từ đâu. Mặc khải của Thiên Chúa qua Ðức Giêsu Kitô được trao phó cho toàn thể Hội Thánh. Do đó Lời Chúa không thể bị đem ra thương thảo. Không thể vừa tin (điều này) lại vừa không tin (điều khác). Không thể khấn giữ ba lời khuyên phúc âm rồi lại coi thường. Không thể quy về truyền thống của Hội Thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. Con đường của Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới phía đằng trước và tất cả mọi người được mời gọi đừng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của Hội Thánh". Nhận định này của vị tân bộ trưởng, theo nhiều người, là cách trả lời của ngài về vấn đề của nhóm Lefebvre cũng như của Hiệp hội nữ tu tại Hoa Kỳ.

Những khẳng định trên cũng cho thấy đâu là nhiệm vụ chính yếu của Bộ Giáo Lý Ðức Tin: "Hội Thánh trước hết là một cộng đoàn đức tin, do đó đức tin mặc khải là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải chuyển giao, loan báo và chăm sóc đức tin ấy. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô và những đấng kế vị quyền giáo huấn phổ quát và các ban ngành của Tòa Thánh phải làm việc để phục vụ quyền giáo huấn này". Rồi ngài nói thêm, công việc chính yếu của Bộ Giáo Lý Ðức Tin là "thúc đẩy và giải thích đức tin. Một điểm quan trọng khác là phải bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lạm dụng".

Ðịnh hướng đức tin này cung cấp một tầm nhìn lớn, nhờ đó chúng ta xem xét và giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh, ví dụ vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ. Ngài giải thích: "Nhiều tuyên ngôn về việc yêu cầu phong chức linh mục cho phụ nữ đã không quan tâm đến một khía cạnh quan trọng của thừa tác vụ linh mục. Làm linh mục không có nghĩa là kiếm cho mình một địa vị. Không nên nhìn tác vụ linh mục như một thứ địa vị và quyền lực trần gian, rồi cho rằng con người chỉ được giải phóng khi cả người nam lẫn người nữ đều có thể chiếm vị trí này. Ðức tin công giáo nhận biết rằng không phải tự chúng ta đặt ra những điều kiện cho việc phong chức linh mục, nhưng đằng sau chức linh mục là ý muốn và tiếng gọi của Ðức Kitô. Các nam nữ tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm những công việc tuyệt vời cho Hội Thánh, cho việc giáo dục và cho người trẻ. Ðức Kitô cần đến những người trẻ bước theo con đường và lối sống này bằng chọn lựa cá nhân của mình. Ðiều quan trọng là phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thay vì chống đối nhau".

 

R.V.A.

(Thiên Triệu)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page