Sáng Hội "Phát Triển Các Dân Tộc"

trợ giúp 2 triệu 900 ngàn Mỹ Kim

cho 203 dự án của 19 quốc gia châu mỹ latinh

 

Sáng Hội "Phát Triển Các Dân Tộc" (Populorum Progressio) trợ giúp 2 triệu 900 ngàn Mỹ Kim cho 203 dự án của 19 quốc gia châu mỹ latinh.

Bogota, Colombia (Apic 24/07/2012) - Sáng Hội "Phát Triển Các Dân Tộc" (populorum progressio) đã được Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập vào năm 1992. Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Cor Unum (Ðồng Tâm), là đương kim chủ tịch hội đồng quản trị của sáng hội này, cùng với nhiều giám mục thuộc các quốc gia châu mỹ latinh, làm thành viên.

Từ ngày 24 đến 27 tháng 07 năm 2012, Hội Ðồng Quản Trị của Sáng Hội, họp nhau tại Bogota, thủ đô Colombia, đã nghiên cứu và chấp nhận tài trợ cho 203 dự án đến từ 19 quốc gia Châu Mỹ Latinh, với tổng cộng số tiền lên đến 2 triệu 900 mỹ kim. Ða số những dự án này nhắm phục vụ cho những cộng đồng các sắc dân thiểu số tại bản địa, những cộng đồng phi - mỹ châu, và những anh chị em sinh sống tại các vùng nông thôn.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page