Linh mục Tadeusz Wojda

được chỉ định làm

Phó Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo

 

Linh mục Tadeusz Wojda được chỉ định làm Phó Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo.

Vaticăng (FIDES 24-7-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Linh Mục Tadeusz Wojda, thuộc Hiệp hội Tông đồ công giáo, làm Phó tổng thư ký Bộ Truyền Giáo. Cho tới nay cha là chủ sự của Bộ.

Ðức Cha Savio Hàn Ðại Huy Tổng thư ký Bộ Truyền giáo đã loan tin này cho các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân nhân viên của Bộ trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung trưa 24 tháng 7 năm 2012. Cha Wojda thay thế Linh Muc Massimo Cenci, thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano PIME, qua đời đột ngột ngày 11 tháng 5 năm 2012. (FIDES 24-7-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page