Tổ chức Moneyval bỏ phiếu tích cực

cho Tòa Thánh Vaticăng

 

Tổ chức Moneyval bỏ phiếu tích cực cho Tòa Thánh Vaticăng.

Vaticăng (RG 18-7-2012) - Trong cuộc họp báo sáng hôm 18 tháng 7 năm 2012 Ðức Ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, cho biết cơ quan Moneyval đã bỏ phiếu tích cực cho Tòa Thánh Vaticăng trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bình luận về bản tường trình của cơ quan Moneyval, Ðức Ông Balestrero nói: Các nỗ lực của Tòa Thánh được coi là phù hợp một cách rộng rãi trong 9 trên 16 điểm chính chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Có tất cả 45 khuyến cáo: 22 khuyến cáo được bật đèn xanh, còn 23 khuyến cáo chưa được phù hợp. Ðặc biệt có 7 lãnh vực tiêu chuẩn mà Tòa Thánh cố ý dấn thân để đạt mức độ quốc tế. Như thế, nói chung Tòa Thánh hài lòng về những gì đã đạt được, và ý thức rằng còn nhiều điều phải làm. Bản tường trình của cơ quan Moneyval không là điểm chấm dứt, nhưng là một hòn đá ghi dấu lộ trình đã bắt đầu để hòa hợp dấn thân luân lý với sự tuyệt diệu kỹ thuật. Lộ trình này đã khởi đầu hồi cuối năm 2010 với luật 127 liên quan tới chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và đã bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 4 năm 2011; và tháng hai cùng năm đã có lời yêu cầu cơ quan Moneyval lượng định nỗ lực của Tòa Thánh.

Ðức ông Balestrero nói: "Ðó đã là các tháng làm việc và tập việc bận rộn. Một lộ trình dài trong một thời gian khá ngắn giúp thăng tiến Tòa Thánh trong các khía cạnh đáng chú ý như: rửa tiền, các biện pháp tịch thu, các luật về sự kín đáo, thu góp tài liệu, trợ giúp tư pháp song phương, hình luật về tài trợ khủng bố, cộng tác quốc tế, chấp thuận Thỏa Hiệp của Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn đề này. Cơ quan Moneyval đặc biệt yêu cầu củng cố nền tảng pháp lý đối với việc canh chừng, và than phiền về sự thiếu rõ ràng liên quan tới vai trò, các trách nhiệm, thẩm quyền, các quyền và sự độc lập của thẩm quyền thông tin tài chánh hoạt động từ tháng 6 năm 2011 trong nhiệm vụ kiểm soát của mình"

(RG 18-7-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page