Ðức Thượng Phụ Gregorio III Laham

kêu gọi đối thoại và hòa giải

 

Ðức Thượng Phụ Gregorio III Laham kêu gọi đối thoại và hòa giải.

Damasco (ZENIT 17-7-2012; FIDES 17-7-2012) - Ðức Gregorio III Laham Thượng Phụ Giáo Hội Hy lạp Melkít Siria đã tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt nội chiến, đối thoại và hòa giải.

Lời kêu gọi của Ðức Thượng Phụ đã được gửi tới hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo nhận định về hiện tình Siria như sau: Các nguy cơ lớn nhất hiện nay tại Siria là tình trạng hỗn loạn, thiếu an ninh, và du nhập khí giới tràn lan từ mọi phía. Bạo lực làm nảy sinh bạo lực gây chết chóc cho người dân Siria không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, và khuynh hướng chính trị. Các kitô hữu phải sống trong cùng hoàn cảnh như mọi người khác và là các thành phần yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất vì nạn khai thác bóc lột, tống tiền, bắt cóc và lạm dụng. Mặc dù vậy không xảy ra xung khắc giữa tín hữu kitô và tín hữu hồi, cũng không có các bách hại chống lại các kitô hữu.

Trong số các yếu tố tiêu cực Ðức Thượng Phụ cho biết có sự can thiệp của các thành phần nước ngoài gồm A rập hay tây phương đem khí giới, tiền bạc vào Siria, cũng như loan các tin tức một chiều. Sự can thiệp này gây thiệt hại cho phe đối lập cũng như cho sự hiệp nhất quốc gia, và làm suy yếu tiếng nói của sự hòa hoãn.

Liên quan tới thái độ và lập trường của các Giáo Hội Kitô, Ðức Thượng Phụ Laham cho biết các Giáo Hội Công Giáo cũng như các tôn giáo khác đã lên tiếng yêu cầu chính quyền đưa ra các cải tổ, tôn trọng tự do, dân chủ, chống lại nạn gian tham hối lộ, thăng tiến phát triển và tự do ngôn luận. Ngày nay chúng tôi yêu cầu chính quyền chấm dứt vòng giết chóc và tàn phá luẩn quẩn, đặc biệt đối với các thường dân vô tội thuộc mọi tôn giáo đang trở thành nạn nhân của bạo lực và gặp rất nhiều khó khăn. Giáo Hội công giáo đã luôn luôn có thái độ rộng mở, nhưng không ủng hộ bất cứ phe phái nào, mà chỉ kêu gọi thăng tiến thiện ích chung cho mọi người dân.

Ðức Thượng Phụ Laham cũng phản bác lời vu khống giới lãnh đạo Giáo Hội là phò chính quyền của tổng thống Al Assad và khẳng định rằng các chủ chăn đã có thái độ trong sáng, khách quan, trung thành với nhiệm vụ của mình và sống sát với các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Các vị khước từ bạo lực, thăng tiến đối thoại, hòa giải và lo lắng cho dân chúng.

Ðức Thượng phụ tỏ ra tin tưởng nơi các sáng kiến của xã hội dân sự trong nỗ lực củng cố các mối dây nối kết mọi người dân Siria. Các kitô hữu cũng cầu nguyện cho phong trào Mussalaha, bao gồm đại diện của mọi Giáo Hội, thành công trong việc tái tạo sự hiệp nhất giữa mọi người dân Siria mà cuộc chiến đã phá hủy cho tới nay. Phong trào này có thể đặt nền móng cho các giải pháp hữu hiệu giúp thoát khỏi cuộc xung khắc thê thảm hiện nay. Ðức Thượng Phụ Laham cũng hy vọng chuyến thăm sắp tới của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI tại Libăng góp phần trợ giúp đất nước Siria chấm dứt xung khắc và tái nở hoa hòa bình.

Ðây cũng là lập trường của Ðức Cha Giuseppe Nazzaro, Giám quản tông tòa Aleppo. Ðức Cha cho rằng phong trào Massalaha đáng được ủng hộ, vì bắt nguồn từ dưới thấp và là con đường thứ ba giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Phong trào bao gồm giới lãnh đạo tôn giáo và dân sự yêu nước và có khả năng.

Ðức Tổng Giám Mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco cho biết dân chúng tại Damasco rất lo âu, không dám ra đường. Ngài đã thỉnh cầu cộng đoàn quốc tế nỗ lực trợ giúp Siria ra khỏi tình trạng hỏa ngục này.

(ZENIT 17-7-2012; FIDES 17-7-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page