Công bố chủ đề

Ngày Hòa Bình Thế giới

lần thứ 46: 1-1-2013

 

Công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 46: 1-1-2013.

Vatican (Vat. 16-07-2012) - Hôm 16 tháng 7 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 46 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 là: "Phúc cho những người xây dựng hòa bình".

Trong thông cáo giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết "Sứ điệp thường niên của Ðức Thánh Cha, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nhắm khích lệ tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây dựng hòa bình".

Vì thế, Sứ điệp sẽ bao gồm ý niệm đầy đủ và đa diện về hòa bình, đi từ con người: hòa bình nội tâm và hòa bình bên ngoài, để rồi nêu bật sự cấp thiết về mặt nhân loại học, bản chất và ảnh hưởng của chủ thuyết hư vô, và các quyền căn bản của con người, trước tiên là tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.

Ngoài ra, Sứ điệp sẽ trình bày một suy tư dưới khía cạnh luân lý đạo đức về một số biện pháp đang được áp dụng trên thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh, sự cấp thiết về giáo dục, cuộc khủng hoảng các cơ chế và chính trị, trong nhiều trường hợp, đây cũng là cuộc khủng hoảng đáng lo âu về nền dân chủ.

Sứ điệp cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican 2 và Thông điệp "Pacem in terris" (Hòa bình dưới thế) của Ðức Gioan 23, theo đó điều tối thượng vẫn là phẩm giá và tự do của con người, để xây dựng một xã hội phục vụ mỗi người, không kỳ thị một ai, và nhắm tới công ích vốn là nền tảng của công lý và hòa bình đích thực.

"Phúc cho những người xây dựng hòa bình" sẽ là Sứ điệp thứ 8 của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhân Ngày Hòa bình thế giới. Các Sứ điệp trước đây của ngài lần lượt mang tựa đề: "Hòa bình trong sự thật" (2006), "Nhân vị, con tim của hòa bình" (2007), "Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình" (2008), "Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình" (2009), "Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên" (2010), "Tự do tôn giáo, con đường hòa bình" (2011); "Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình" (2012); "Phúc cho những người xây dựng hòa bình" (2013).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page