Tòa Thánh Vatican cảnh báo

lễ phong chức giám mục tại Cáp Nhĩ Tân

 

Tòa Thánh Vatican cảnh báo lễ phong chức giám mục tại Cáp Nhĩ Tân.

Trung Quốc (Radio Vatican 04/07/2012; WHÐ 05/07/2012) - Bộ Rao giảng Tin Mừng cho Các Dân tộc đã công bố một bản Lưu ý liên quan đến những thông tin về lễ phong chức giám mục sắp diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, mà không được Ðức giáo hoàng ủy nhiệm.

Bản Lưu ý dài 3 trang, viết bằng tiếng Ý, nói rằng "việc bổ nhiệm giám mụckhông phải là một vấn đề chính trị, nhưng là vấn đề tôn giáo".

Vì thế, mọi cuộc tấn phong giám mục đều phải có sự ủy quyền của Ðức giáo hoàng. Nếu không, sẽ không còn là Giáo hội Công giáo, và sẽ gây ra "những chia rẽ, những vết thương và căng thẳng trong cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc". Bản Lưu ý chỉ ra rằng cộng đồng tín hữu tại Cáp Nhĩ Tân, đã ăn chay và cầu nguyện, và không muốn lễ phong chức này diễn ra.

Bản Lưu ý của Tòa Thánh nói rằng ứng viên giám mục là cha Nhạc Phục Sanh, đã được Tòa Thánh cảnh báo rằng cha không được Ðức giáo hoàng chấp thuận và do đó, nếu đồng ý để được tấn phong giám mục là cha liều mình nhận lấy vạ tuyệt thông lataesententiae (tiền kết), và tất cả các giám mục khác tham dự lễ phong chức này cũng vậy.

Bản Lưu ý nói rằng chính quyền Trung Quốc cũng đãđược thông báo về quan điểm củaTòa Thánh và nếu lễ phong chức vẫn được tiến hành thì điều đó sẽ làm cho mọi hy vọng đối thoại bị xói mòn nghiêm trọng.

 

R.V.A.

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page