Công bố kết toán chi thu 2011

của Vatican

 

Công bố kết toán chi thu 2011 của Vatican.

Vatican (Vat. 5/07/2012) - Mặc dù ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt, sẽ không có sự cắt giảm nhân viên.

Trên đây là lời tuyên bố của Cha Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, với giới báo chí, sau khi Hội đồng Hồng Y đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế tài chánh của Tòa Thánh công bố thông cáo hôm 5 tháng 7 năm 2012 sau 2 ngày nhóm họp. Thông cáo cho biết ngân sách năm 2011 của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14 triệu 900 ngàn Euro, nhưng bù lại ngân sách Quốc gia thành Vatican trong năm ngoái dư được gần 21 triệu 844 ngàn Euro.

Hội đồng gồm 15 Hồng Y đến từ 15 quốc gia do Ðức Thánh Cha bổ nhiệm. Cha Lombardi nói: "Sẽ không có vụ cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi tiêu của Tòa Thánh, mặc dù tình trạng kinh tế thế giới khó khăn".

Phần lớn ngân sách của Tòa Thánh được dùng để trả lương cho 2,832 nhân viên cũng như chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, trong số này có Ðài Vatican. Từ lâu, đài này đã cố gắng giảm bớt tối đa chi phí của mình, trong đó có biện pháp những người về hưu sẽ không được thay thế.

Thông cáo của Hội đồng Hồng y cho biết ngân sách năm 2012 của Quốc gia Thành Vatican dư được hơn 21 triệu 834 ngàn Euro trong đó có việc trả lương cho 1,887 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Kết quả tích cực này là nhờ số tiền bảo tàng viện thu được tăng lên đáng kể với hơn 5 triệu khách viếng thăm trong năm 2011.

Cha Lombardi ca ngợi sự đóng góp quảng đại của nhiều tín hữu cho Tòa thánh: 69 triệu 711 ngàn mỹ kim trong năm 2011.

Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản số 1271 của Bộ giáo luật được 32 triệu 128 ngàn mỹ kim trong năm 2011.

Ngoài ra, Viện Giáo Vụ, quen gọi là "Ngân hàng Vatican" đã trợ giúp Ðức Thánh Cha trong sứ vụ tông đồ và bác ái 49 triệu Euro trong năm 2011.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 5 tháng 7 năm 2012, cha Lombardi nhắc lại rằng trong những năm gần đây, ngân sách của Tòa Thánh trồi sụt, có năm được dư, có năm bị thiếu hụt. Năm nay, số tiền các tín hữu đóng góp (đồng tiền thánh Phêrô) gia tăng. Nhiều người giúp Tòa Thánh như ân nhân ẩn danh. Ngoài ra, sự đóng góp của các giáo phận cho Tòa Thánh không phải là "tiền thuế", nhưng là sự đáp ứng một lời kêu gọi: ai có nhiều hơn thì giúp người có ít hơn trong Giáo Hội. Ðây là sự trợ giúp bắt đầu từ 30 năm nay trong Giáo Hội và ngày càng được cảm thấy trong tinh thần đồng trách nhiệm.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page