Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin.

Vatican (SD 2-7-2012) - Hôm 2 tháng 7 năm 2012, Ðức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei (Giáo Hội của Thiên Chúa).


Ðức Cha Gerhard Ludwig Mueller, tân Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei.


Ðồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Ðức Cha Gerhard Ludwig Mueller, cho đến nay là Giám Mục giáo phận Regensburg bên Ðức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Ðức Cha Mueller được thăng Tổng Giám Mục, đồng thời cũng là Chủ tịch của 3 Ủy ban Ecclesia Dei, Kinh Thánh và Thần Học quốc tế.

Ðức Hồng Y Levada người Mỹ, năm nay 76 tuổi (15-6-1936), nguyên là Tổng Giám Mục giáo phận Portland, Oregon, rồi làm Tổng Giám Mục San Francisco, trước khi được Ðức tân Giáo Hoàng Benedicto 16 bổ nhiệm kế vị ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng sau đó, Ðức Tổng Giám Mục Levada được thăng Hồng Y.

Ðức Tổng Giám Mục Mueller năm nay 65 tuổi (31-12-1947), nguyên là giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Ðại học Ludwig Maximilians ở Munich từ năm 1986, trước khi được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Regensburg năm 2000 là nơi Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 từng làm khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Munich.

Ðức Cha Gerhard Ludwig Mueller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn "Tín lý Công Giáo. Nghiên cứu và thực hành Thần Học" (Katholische Dogmatik. Fuer Studium und Praxis der Theologie". Ngài từng là thành viên Ủy ban thần học quốc tế và thành viên Bộ giáo lý đức tin.

Một Giám Mục Slovak bị cách chức

Cũng ngày 2 tháng 7 năm 2012, Ðức Thánh Cha đã cách chức Ðức Cha Robert Bezak, 52 tuổi, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Giám Mục giáo phận Trnava, thuộc Cộng hòa Slovakia. Ðức Cha được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận này hồi năm 2009, kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Jan Sokol.

Phòng báo chí Tòa Thánh không cung cấp chi tiết gì về lý do vụ cách chức này, nhưng báo chí Slovakia cho biết hồi cuối tháng giêng và đầu tháng hai năm 2012, Bộ Giám Mục đã cho thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa tại giáo phận Trnava vì có những vấn đề trầm trọng thuộc lãnh vực quản trị và tài chánh, chứ không phải vì đời sống luân lý của vị Giám Mục này.

Bình thường, khi có vấn đề trầm trọng, Tòa Thánh đề nghị vị Giám Mục có lỗi từ chức, nhưng nếu đương sự không chấp nhận đề nghị, thì Tòa Thánh đi tới quyết định "cất khỏi nhiệm vụ săn sóc mục vụ giáo phận".

Trong thánh lễ chúa nhật 1 tháng 7 năm 2012, chính Ðức Tổng Giám Mục Bezaks thông báo cho các tín hữu về việc mình bị cách chức bằng cách đọc một văn thư của Tòa Sứ Thần Tòa thánh về vấn đề này. Ðức Giám Mục Phụ tá Jan Orosch, Tổng đại diện, được Tòa thánh bổ nhiệm làm Giám quản giáo phận. (SD 2-7-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page