Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức

của Ðức Giám Mục Phú Cường và Qui Nhơn

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Giám Mục Phú Cường và Qui Nhơn.

Vatican (Vat. 30/06/2012) - Hôm 30 tháng 6 năm 2012, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Quy Nhơn và Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Giám Mục Phú Cường. Hai vị Giám Mục Phó của hai giáo phận đương nhiên kế nhiệm theo luật.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn năm nay 76 tuổi, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936 tại Gò Thị, thụ phong Linh Mục ngày 21 tháng 12 năm 1968 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục chính tòa Quy Nhơn cách đây 13 năm, ngày 3 tháng 6 năm 1999.

Ðức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, tân Giám Mục chính tòa Qui Nhơn, năm nay 61 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, tỉnh Bình Ðịnh, thụ phong linh mục ngày 10 tháng 5 năm 1989 lúc 38 tuổi. Cách đây gần 3 năm, ngày 31 tháng 12 năm 2009, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Qui Nhơn.

Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ năm nay 75 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại Thái Bình, và thụ phong Linh Mục ngày 29 tháng 4 năm 1965. Ngày 5 tháng 11 năm 1998, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phú Cường và được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II truyền chức Giám Mục tại Ðền thờ Thánh Phêrô ở Rona ngày 6 tháng 1 năm 1999.

Ðức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân Giám Mục chính tòa Phú Cường, năm nay 54 tuổi, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 tại Chánh Hiệp và thụ phong linh mục ngày 4 tháng 4 năm 1991 khi được 33 tuổi. Ngày 14 tháng 3 năm 2011, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Phú cường.

Cùng ngày 30 tháng 6 năm 2012, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 vị Hồng Y Chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 về đề tài "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin", đó là:

Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, dòng Don Bosco, nguyên Giám Mục Hong Kong; Ðức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận Guadalajara, là Giám Mục lớn thứ hai tại Mêhicô; sau cùng là Ðức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám Mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân Chủ Congo bên Phi châu.

3 vị Hồng Y Chủ tịch thừa ủy sẽ thay phiên nhau, đại diện Ðức Thánh Cha chủ tọa các khóa họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục kỳ thứ 13.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page