Cha Giám đốc Caritas Việt Nam

tham dự Hội nghị Caritas Á châu

tại Ðài Loan

 

Cha Giám đốc Caritas Việt Nam tham dự Hội nghị Caritas Á châu tại Ðài Loan.

Ðài Bắc, Ðài Loan (Caritas 26/06/2012) - Từ ngày 25 đến 30 tháng 6 năm 2012, các thành viên của Caritas Á châu sẽ gặp nhau tại Ðài Loan trong dịp Hội nghị thường niên 2012 của Caritas vùng Á châu. Chủ đề của Hội nghị năm nay là: Kiện cường tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas giữa một xã hội ngày càng tục hoá ở Á châu.

Hiện diện trong dịp Hội nghị này, ngoài các vị Giám mục Chủ tịch, các Giám đốc và Ðại diện của Caritas vùng Á châu, có sự hiện diện đặc biệt của Ðức Hồng Y Oscar Andrés Cardinal Rodriguez Maradiaga, SDB - Chủ tịch Caritas Quốc tế và ông Michel Hubert Henry Roy - Tổng Thư Ký Caritas Quốc tế.

Cha Vinhsơn Vũ Ngọc Ðồng, SDB - Giám đốc Caritas Việt Nam đại diện cho mạng lưới Caritas Việt Nam đến tham dự Hội nghị này. Nhân dịp này, Cha Vinhsơn cũng có cuộc gặp gỡ với Ðiều phối viên của tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Á châu và trao đổi một số vấn đề chung giữa các nước Á châu.

Chương trình tổng quát của Hội nghị Caritas Á châu 2012:

- Ngày 1: Thứ Hai 25.06.2012 - Ðón tiếp các thành viên

- Ngày 2: Thứ Ba 26.06.2012 - Viếng thăm một số địa điểm và tổ chức phi chính phủ của Ðài Loan.

- Ngày 3: Thứ Tư 27.06.2012 - Toạ đàm Caritas Á châu. Ðề tài 1: Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas. Thảo luận và trao đổi giữa các thành viên. Lên kế hoạch liên đới và bổ trợ của Caritas Á châu.

- Ngày 4: Thứ Năm 28.06.2012 - Toạ đàm Caritas Á châu (tt). Ðề tài 2: Chủ nghĩa tục hoá gia tăng ở châu Á. Thảo luận và trao đổi giữa các thành viên. Trình bày nội dung Ðiều lệ mới của Caritas Quốc tế. Những kế hoạch của Caritas Á châu để tăng cường năng lực của các tổ chức thành viên.

- Ngày 5: Thứ Sáu 29.6.2012 - Họp mặt Caritas vùng châu Á (các tổ chức thành viên Caritas Á châu).

- Ngày 6: Thứ Bảy 30.6.2012 - Các tham dự viên trở về.

 

R.V.A.

(Bản tin điện tử của Caritas Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page