Thành lập Giáo hạt tòng nhân

tại Australia

 

Thành lập Giáo hạt tòng nhân tại Australia.

Vatican (SD 15-6-2012) - Hôm 15 tháng 6 năm 2012, Bộ giáo lý đức tin đã thành lập Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Thánh Giá miền nam (Our Lady the Southern Cross) tại Australia để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công Giáo.

Ðồng thời Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cũng bổ nhiệm vị Bản quyền đầu tiên của Giáo Hạt là Cha Herry Entwistle.

Ðây là giáo hạt tòng nhân thứ 3 được Tòa Thánh thiết lập trong Giáo Hội Công Giáo, sau giáo hạt tại Anh quốc và Hoa Kỳ, chiếu theo Tông Hiến Anglicanorum Coetibus, Các Nhóm Anh Giáo, do Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 ban hành, để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, đồng thời cho phép họ được giữ gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo.

Vị Bản quyền đầu tiên của giáo hạt tại Australia, Cha Harry Entwistle năm nay 72 tuổi (31-5-1940), gốc Anh, thụ phong Mục Sư anh giáo hồi năm 1964 và từng làm tuyên úy các nhà tù. Năm 1988, cha di cư sang Australia, phục vụ tại giáo phận Perth. Năm 2006 cha gia nhập Cộng đoàn Anh giáo truyền thống và được bổ nhiệm làm Giám Mục đặc trách vùng Tây Australia đồng thời làm cha sở giáo xứ Marylands ở thành phố Perth. Sau khi gia nhập Công Giáo, thụ phong phó tế và ngài được thụ phong linh mục ngày 15 tháng 6 năm 2012 tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Perth. (SD 15-6-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page