Một số bố nhiệm tại Tòa Thánh

 

Một số bố nhiệm tại Tòa Thánh.

Vatican (SD 26-6-2012) - Hôm 26 tháng 6 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Ðức Cha Vincenzo Paglia.

Ðức Hồng Y Antonelli người Italia, năm nay 76 tuổi (1936) nguyên là Tổng Giám Mục giáo phận Firenze, trước khi được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cách đây 4 năm. Ðức Hồng Y đã điều động tốt đẹp việc tổ chức Ðại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới ở Milano hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2012.

Ðức Cha Vincenzo Paglia, người Italia, năm nay 67 tuổi (1945) nguyên là đồng sáng lập kiêm tuyên úy cộng đồng thánh Egidio ở Roma, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Terni hồi năm 2000. Giáo phận này có gần 150 ngàn tín hữu và cách Roma lối 100 cây số. Cùng với việc bổ nhiệm trên đây, Ðức Thánh Cha đã thăng Ðức Cha Paglia lên hàng Tổng Giám Mục.

Cũng ngày 26 tháng 6 năm 2012, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Bruguès O.P, người Pháp, tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo, làm tân Thư viện trưởng của Tòa Thánh, thay thế Ðức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Don Bosco, về hưu.

Ðức Tổng Giám Mục Bruguès, 69 tuổi (1943) nguyên làm Giám Mục giáo phận Angers bên Pháp trước khi được thăng Tổng Giám Mục Tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo hồi tháng 11 năm 2007.

Ðức Tổng Giám Mục Joseph Augustine Di Noia, dòng Ða Minh người Mỹ, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo Hội của Thiên Chúa, và Ðức Cha Arthur Roche, người Anh, Giám Mục giáo phận Leeds, được thăng Tổng Giám Mục Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Ðức Cha Protase Rugambwa, 52 tuổi (1960), Giám Mục giáo phận Kogoma bên Tanzania, làm Tổng Giám Mục Ðồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Piergiuseppe Vacchelli, về hưu. Với chức vụ này, Ðức Tổng Giám Mục Rugambwa là Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo. (SD 26-6-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page