Các cơ quan Caritas Công giáo quốc tế

kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước khối G20

chiến đấu chống nạn nghèo khó trên toàn cầu

 

Các cơ quan Caritas Công giáo quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước khối G20 chiến đấu chống nạn nghèo khó trên toàn cầu.

Vatican (Zenit & Vietcatholic News 15/06/2012) - Trước thềm cuộc họp của các nước khối G20 diễn ra tại Mêhicô trong tháng 6 năm 2012, hồi đầu tuần qua, Hệ Thống các Cơ Quan Bác Ái Công Giáo (Caritas-CIDSE G20) đã phổ biến một tuyên ngôn nhấn mạnh rằng việc cung cấp thực phẩm phải là một ưu tiên cho các vị lãnh đạo nhóm G20 khi họ nhóm họp lần này.

Tuyên ngôn của Caritas như sau: "Có 925 triệu người trên thế giới không đủ ăn, khoảng 300 trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng mỗi giờ, trong khi cứ 4 em thì có một em bị thương tật, và tại các nước kém mở mang, con số này là một trong ba em. Vậy mà chúng ta vẫn đang sản xuất dư thực phẩm để nuôi toàn thế giới". Tổng thư ký Caritas quốc tế Michel Roy nói rằng: "Vấn nạn trên cần được giải quyết bằng cách chiến đấu ngay tại các nguyên nhân của cấu trúc, nhất là bằng cách cổ võ việc phát triển canh nông trường tồn tại các nước nghèo khó".

Tổng Thư ký tổ chức CIDSE, ông Bernd Nilles nói tiếp: "Nhóm G20 họp tại Mêhicô có một cơ hội tốt để bầy tỏ việc lãnh đạo về vấn đề an ninh thực phẩm bằng cách bảo đảm cho có sự điều hòa các thị trường, tăng cường việc sản xuất thực phẩm tại các điạ phương, và tạo cho có sự tiếp cận các thị trường dễ dàng hơn cho các nhà nông kém điều kiện. Nhóm G20 cũng có một trách nhiệm đặc biệt là lãnh đạo cuộc chiến chống nạn nghèo khó trên toàn cầu, vì trên nửa dân số nghèo khó nhất của thế giới đang sinh sống tại các quốc gia của nhóm G20 này".

 

R.V.A.

(Bùi Hữu Thư)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page