Phẩm chất "tầm Thường" của hoạt động

thông tin về các sinh hoạt tôn giáo

 

Linh mục Giuseppe Costa, giám đốc Nhà Sách và Xuất Bản Vatican than phiền về phẩm chất "tầm Thường" của hoạt động thông tin về các sinh hoạt tôn giáo.

Roma (Apic 23/05/2012) - Trong bài viết đăng trên nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2012, linh mục Giuseppe Costa, tu sĩ dòng Don Bosco, giám đốc Nhà Sách và Xuất Bản Vatican, đã nhận định về những tương quan phức tạp giữa giáo hội và ngành thông tin. Cha cho rằng "hoạt động thông tin về những sinh hoạt tôn giáo hiện nay đã xuống cấp, thấp hơn mức phẩm chất của thời thập niên 60, kể cả những hoạt động của các hãng thông tấn công giáo".

Cha nhắc đến phẩm chất cao được thể hiện nơi những bài tường thuật về sinh hoạt của Công Ðồng Vaticanô II của thập niên 60, và cha nhận định như sau: "Sinh hoạt thông tin báo chí đang bị lôi kéo đi xuống; chúng ta đang đứng trước hiện tượng những thông tin tầm thường, cả khi những thông tin đó đến từ những cơ quan thông tấn công giáo, hay từ những hãng tin quốc tế; khuynh hướng đi tìm "chuyện giật gân" xem ra luôn thắng thế".

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page