Cuôc chiến giành lại Tư Do Tôn Giáo

Thông cáo của Ðại Học Notre Dame

 

Cuôc chiến giành lại Tư Do Tôn Giáo: Thông cáo của Ðại Học Notre Dame.

Hoa kỳ (25/05/2012) - Ngày 21 tháng 5 năm 2012, 43 giáo phận và tổ chức Công giáo khắp nước đã đồng loạt nộp đơn kiện chính phủ liên bang vi phạm tự do tôn giáo.

Ðại học Notre Dame và Ðại Học Catholic University of America là những nguyên đơn trong các vụ kiện, các vị viện trưởng đã ra thông cáo hoặc viết bài giải bày lý do vi phạm của chính phủ. Sau đây là bản dịch Việt ngữ thông cáo của viện trưởng Ðại Học Notre Dame, cha John Jenkins, dòng Tên, kỳ tới chúng tôi sẽ đăng bản dịch của ông viện trưởng Catholic University of America:

 

Thông cáo của linh mục John Jenkins, C.S.C.,

Viện trưởng, Ðại học Notre Dame

Ngày 21 tháng năm 2012

Ngày hôm nay, Ðại học Notre Dame đã nộp đơn kiện lên tòa án 'U.S. District Court for the Northern District of Indiana' liên quan đến một sắc lệnh gần đây của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS). Sắc lệnh đòi hỏi Notre Dame và các tổ chức tôn giáo tương tự phải, trái nghịch với giáo huấn Công giáo, cung cấp bảo hiểm thuốc phá thai, tránh thai và thủ tục triệt sản. Quyết định nộp đơn vụ kiện này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận, và nhiều nỗ lực tìm một giải pháp khả thi cho cả 2 bên không đưa lại kết quả.

Hãy cho phép tôi nói rất rõ ràng rằng vụ kiện này không phải là để: ngăn chặn phụ nữ có quyền truy cập các biện pháp tránh thai, thậm chí cũng không ngăn chặn việc Chính phủ cung cấp các dịch vụ như vậy. Nhiều người trong số nhân viên, giảng viên và sinh viên Công giáo và không Công giáo - đã thực hiện theo lương tâm để sử dụng biện pháp tránh thai. Như chúng ta đã khẳng định về quyền lương tâm, chúng tôi tôn trọng quyền của họ. Và chúng tôi tin rằng, nếu Chính phủ muốn cung cấp các dịch vụ như vậy, thì đã có sẵn nhiều phương tiện mà không buộc các tổ chức tôn giáo trở thành những đại lý phân phối cho Chính Phủ. Chúng tôi không tìm cách áp đặt tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi trên những người khác, chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu Chính phủ không áp đặt các giá trị của họ vào Ðại học khi những giá trị ấy xung đột với giáo lý tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi đã tham gia vào nhiều cuộc hội thoại để tìm kiếm một giải pháp tôn trọng lương tâm của tất cả mọi người và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.

Vụ kiện này là về tự do của một tổ chức tôn giáo để có thể sống sứ mệnh của mình, và ý nghĩa của nó thì vượt xa rất xa bất kỳ cuộc tranh luận về biện pháp tránh thai nào. Vì nếu chúng ta chấp nhận rằng Chính phủ có thể quyết định một tổ chức tôn giáo nào mới đủ tôn giáo để được trao tặng sự tự do để thực hiện các nguyên tắc xác định sứ vụ của họ, thì chúng ta đã bắt đầu đi xuống một con đường mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự hủy diệt những tổ chức đó. Nếu một Nhiệm kỳ Tổng thống (one Presidential Administration) có thể giày xéo mục đích tôn giáo của chúng ta và sử dụng các tổ chức tôn giáo để thúc đẩy các chính sách làm tổn hại đến các giá trị của chúng ta, thì chắc chắn một nhiệm kỳ khác sẽ làm những việc tương tự cho một chính sách khác, dù rằng mỗi lần như vậy đều có gợi ra một số khái niệm về ý chí quần chúng hoặc lợi ích công cộng , thì kết quả cuối cùng sẽ là các tổ chức tôn giáo sẽ trở thành những công cụ tầm thường cho việc thực thi quyền lực của chính phủ, và phục tùng nhà nước trên phương diện đạo đức, và luôn bị xâm phạm. Nếu điều đó xảy ra, thì sẽ là ngày tận cùng của các tổ chức tôn giáo thực sự, và tất cả chỉ còn là những cái tên mà thôi.

Như mọi người đã biết, trong một dự thảo cuối cùng ban hành ngày 03 tháng 8 năm 2011, chính phủ liên bang đòi hỏi những người sử dụng lao động phải cung cấp các dịch vụ đã bị phản đối. Một sự miễn trừ nhỏ hẹp được dành cho các tổ chức tôn giáo chủ yếu là phục vụ và sử dụng giáo dân của mình, như vậy thì, trái với truyền thống lâu đời của luật liên bang, các tổ chức như Notre Dame - trường học, trường đại học, bệnh viện và các tổ chức từ thiện phục vụ và sử dụng người của tất cả các tín ngưỡng sẽ không được miễn trừ, thay vào đó phải thực hiện pháp luật với cùng một mức độ như bất kỳ tổ chức thế tục nào. Ngày 28 tháng 9, tôi đã gửi một bình luận chính thức yêu cầu chính quyền tuân theo tiền lệ và áp dụng một sự miễn trừ rộng lớn hơn.

Mặc dù có một số dấu hiệu tích cực, Chính phủ đã công bố vào ngày 20 tháng 1 năm 2012, thì bản dự thảo sẽ được thông qua như là sắc lệnh cuối cùng, không thay đổi. Sau khi bị phản đối kịch liệt từ khắp nơi trên vùng quang phổ chính trị, Tổng thống Obama công bố vào ngày 10 tháng 2 rằng chính phủ của ông sẽ cố gắng thích ứng với những mối quan tâm của các tổ chức tôn giáo. Chúng tôi được khuyến khích bởi thông báo này và đã tham gia nhiều cuộc hội thoại với các quan chức chính quyền để tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được. Mặc dù tôi không đặt câu hỏi về ý định tốt và sự chân thành của tất cả các người đã tham gia vào các cuộc thảo luận, tiến bộ đã không đáng khích lệ và chính phủ đả ra một thông báo tìm kiếm ý kiến ##về làm thế nào để đặt cơ bản cho những thích nghi (HHS Advanced Notification of Proposed Rule Making on preventative services policy, March 16, 2012), thông cáo không cung cấp một đề xuất cụ thể, cũng không có một thời gian rõ ràng để giải quyết. Hơn nữa, quá trình đặt ra trong thông báo này sẽ kéo dài nhiều tháng trời, làm cho chúng tôi không thể lập kế hoạch và thực hiện bất kỳ thay đổi nào về kế hoạch y tế của chúng tôi theo đúng thời hạn của Chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục một cách nghiêm túc các cuộc thảo luận của chúng tôi với các quan chức chính phủ trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp, nhưng, sau khi thảo luận nhiều, chúng tôi kết luận rằng chúng tôi không có lựa chọn, mà phải tìm đến các tòa án liên quan đến các vấn đề cơ bản của tự do tôn giáo.

Ðó là những lý do mà chúng tôi đã đệ trình vụ kiện này, với một thái độ không lơ là mà cũng không vui vẻ, nhưng với một quyết tâm tỉnh táo.

 

Trần Mạnh Trác

(VietCatholic News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page