Chủ nghĩa bài Do Thái

là phản bội đức tin Kitô giáo

 

Ðức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng chủ nghĩa bài Do Thái là phản bội đức tin Kitô giáo.

Roma (Vatican Insider, WHÐ 19/05/2012) - Tại một Hội nghị về đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái diễn ra ngày 16 tháng Năm năm 2012 ở Roma, Ðức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ðặc trách Quan hệ với người Do Thái, đã nhấn mạnh: chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marcio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo.

Ðức hồng y nói: "Hiểm họa của việc bài Do Thái dường như vẫn còn đó trong thế giới ngày nay, ngay cả trong thần học Kitô giáo, chủ thuyết Marcio cổ và chủ nghĩa bài Do Thái lại tái xuất hiện với một sự trả thù và không chỉ trong trào lưu bảo thủ mà còn cả ở trong trào lưu tự do của nền thần học hiện đại".

Vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo đã nói như trên trong bài thuyết trình tại Ðại Học giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas (Angelicum). Theo lời mời của Trung tâm Ðối thoại Liên tôn Gioan Phaolô II, do Rabbi Jack Bemporad làm giám đốc, Ðức hồng y Koch đã trình bày về đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái, dựa trên Tuyên ngôn của Công đồng về các tôn giáo ngoài Kitô giáo.

Ðức hồng y Koch nói thêm: "Vì thế cuộc đối thoại Công giáo - Do Thái sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật, và đặc biệt là kể từ khi tiến trình mở ra kỷ nguyên mới do Công đồng Vatican II khởi xướng về quan hệ Do Thái giáo - Kitô giáo không ngừng được thử thách". Theo vị Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ðặc trách Quan hệ với người Do Thái, thì "Giáo hội Công giáo buộc phải tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marcio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo và nhắc lại rằng tinh thần huynh đệ thiêng liêng giữa người Do Thái và người Kitô hữu luôn có nguồn gốc vững chắc từ Kinh Thánh".

Theo Ðức hồng y, "lời kêu gọi của Công đồng Vatican II thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa người Do Thái và Kitô hữu phải tiếp tục nhận được sự quan tâm cần phải có. Ðây là điều tiên quyết để đảm bảo rằng Kitô hữu và người Do Thái không rơi vào nguy cơ xa cách nhau nữa nhưng luôn ý thức về mối quan hệ thiêng liêng với nhau". Như là Dân Thiên Chúa, họ sẽ phát triển sự hiểu biết lẫn nhau để có thể đem đến lời bình an và hòa giải cho một thế giới đang bất hòa, và trở nên mối phúc lành không chỉ cho nhau mà còn cho toàn thể nhân loại".

 

R.V.A.

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page