Nước Pháp cần tôn trọng

các "truyền thống luân lý

và tinh thần" của mình

 

Ðức Thánh cha nói rằng nước Pháp cần tôn trọng các "truyền thống luân lý và tinh thần" của mình.

Pháp quốc (I. Media - La Croix, WHÐ 17/05/2012) - Nhân dịp ông Francois Hollande, thuộc Ðảng xã hội, nhậm chức tổng thống Cộng hòa Pháp vào ngày 15 tháng Năm năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, trong một sứ điệp chúc mừng, đã ngỏ ý mong muốn "những truyền thống luân lý và tinh thần cao quý" của nước Pháp sẽ được tôn trọng.

Ðược biết, lập trường của vị tân tổng thống về việc phá thai và về an tử khiến người Công giáo không mấy an tâm. Trong sứ điệp gửi vị tân tổng thống, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh tới việc "tôn trọng sự sống" và "phẩm giá của từng con người".

Trong sứ điệp đề ngày 14 tháng Năm năm 2012 và được gửi tới điện Élysée vào chiều ngày 15 tháng Năm năm 2012, vài giờ sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Pháp, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI trước tiên bày tỏ "những lời chúc thân thiện" của ngài tới ngài Francois Hollande "trong việc thực thi các nhiệm vụ cao cả". Ðức Thánh cha cũng cầu mong nước Pháp, "giữa lòng châu Âu và cộng đồng quốc tế, tiếp tục là một nhân tố của hòa bình và tình liên đới tích cực, trong việc tìm kiếm công ích, sự tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của từng con người và của mọi dân tộc".

Ðức Thánh cha viết: "Tôi cầu cùng Thiên Chúa phù trợ ngài để trong sự tôn trọng các truyền thống luân lý và tinh thần cao quý của mình, đất nước ngài dũng cảm tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn, mở ra với thế giới và liên đới với các dân tộc nghèo khổ nhất".

Kết thúc sứ điệp, Ðức Thánh cha cầu xin "phúc lành của Thiên Chúa đổ tràn đầy" trên vị Nguyên thủ quốc gia mới và toàn thể người dân Pháp.

 

R.V.A.

(An Phong)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page