Huấn luyện giới trẻ

tránh chủ nghĩa duy chủng tộc

và chủ nghĩa cực đoan chính trị

 

Chiến dịch chung năm 2012 của các Ủy Ban "Công Lý và Hoà Bình" là huấn luyện giới trẻ tránh chủ nghĩa duy chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan chính trị.

Thụy Sĩ (Apic 10/05/2012) - Hội nghị Âu Châu của các Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình, hôm ngày 10 tháng 05 năm 2012, đã công bố chiến dịch hoạt động chung cho năm 2012, qua khẩu hiệu: "Hướng đến Giới Trẻ, trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa duy chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan chính trị."

Chiến dịch chung này đòi hỏi một dấn thân rõ ràng của xã hội và của sinh hoạt chính trị, trong các lãnh vực kinh tế, giáo dục và các phương tiện truyền thông. Các Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình kêu gọi chú ý và đầu tư nhiều hơn vào việc huấn luyện giới trẻ, một việc huấn luyện cần thể hiện đặc tính tham dự, và được nâng đỡ bởi những giá trị luân lý.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page