Các phương tiện truyền thông xã hội

trình bày hình ảnh méo mó về các tôn giáo

 

Hàn Lâm Viện Thuỵ Sĩ khẳng định rằng các phương tiện truyền thông xã hội trình bày hình ảnh méo mó về các tôn giáo.

Thụy Sĩ (Apic 14/05/2012) - Hàn Lâm Viện Thuỵ Sĩ về các khoa nhân văn và xã hội, tổ chức một ngày toạ đàm tại thành phố Lucerne, Thuỵ Sĩ, hôm 11 tháng 05 năm 2012, quy tụ những chuyên gia thuộc những niềm tin tôn giáo khác nhau, nhắm thảo luận về đề tài: vai trò của các tôn giáo tại Thuỵ Sĩ.

Vào cuối ngày toạ đàm, Hàn Lâm Viện Thuỵ Sĩ đã công bố thông cáo báo chí với nội dung chính như sau: Ngày nay, tôn giáo bị đốn ngã nhiều hơn trong quá khứ. Có nhiều dấu chỉ cho thấy rằng có một sự sai biệt giữa những tranh luận trí thức trong đại học về đề tài tôn giáo và việc thực hành tôn giáo trong xã hội. Sự sai biệt này là một trong những nguyên nhân làm phát sinh những dòng suy tư cực đoan về tôn giáo. Hình ảnh về các tôn giáo nơi công chúng bị làm bóp méo, bởi vì các phương tiện truyền thông xã hội nhấn mạnh thái quá đến những khuynh hướng cực đoan tôn giáo.

Nhà thần học công giáo tham dự ngày toạ đàm, giáo sư Edmund Arens, đã chia sẻ như sau: "để thành công mở ra một chút thông cảm nhau trong "cánh rừng rậm tôn giáo" này, thì điều quan trọng làm làm sao để các tôn giáo càng nhiều càng tốt có được chổ đứng của mình trong các đại học, và được đề cập đến với tinh thần phê phán nghiêm chỉnh.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page