Ðức Thánh Cha tiếp kiến

phái đoàn Do thái Mỹ châu la tinh

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Do thái Mỹ châu la tinh.

Vatican (SD 10-5-2012) - Sáng 10 tháng 5 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến phái đoàn Do thái Mỹ châu la tinh, gồm 30 người, và ngài kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác và thân hữu giữa Công Giáo và Do thái.

Ðây là phái đoàn Do thái đầu tiên từ Mỹ châu la tinh được Ðức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này Ðức Thánh Cha nhắc đến Tuyên ngôn Nostra Aetate, trong đó Công đồng chung Vatican 2 quyết liệt chống lại mọi hình thức bài Do thái, đồng thời đặt nền tẳng cho sự thẩm định mới về thần học đối với tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và Do thái giáo, bày tỏ tin tưởng rằng sự quí chuộc gia sản tinh thần chung giữa người Do thái và Kitô hữu sẽ đưa tới một sự cảm thông và quí chuộng nhau ngày càng đậm đà hơn (n.4).

Ðức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì những tiến bộ trong 50 năm qua giữa Do thái và Công Giáo, sự tín nhiệm nhau gia tăng, có những nhóm ban đầu còn nghi kỵ, nhưng dần dần trở thành những người tín nhiệm và thân hữu với nhau.

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng "trong một thế giới ngày càng bị đe dọa vì sự đánh mất các giá trị tinh thần và luân lý, vốn có thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá con người và hòa bình lâu bền, một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tôn giáo và các nền văn hóa là điều rất quan trọng đối với tương lai gia đình nhân loại chúng ta. Tôi hy vọng cuộc viếng thăm hôm nay của phái đoàn là một nguồn mạch khích lệ và tín thác trong lúc chúng ta cùng cố gắng kiến tạo những quan hệ thân hữu và cộng tác ngày càng bền chặt hơn, và làm chứng về sức mạnh chân lý của Thiên Chúa, công lý và tình thương hòa giải, để mưu ích chung cho toàn thể nhân loại". (SD 10-5-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page