Hội đồng Giám mục Việt Nam

phát hành Bản tin Hiệp Thông số 70

cho tháng 5 và tháng 6

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành Bản tin Hiệp Thông số 70 cho tháng 5 và tháng 6.

Việt Nam (WHÐ 09/05/2012) - Bản tin Hiệp Thông số 70 được dành cho chủ đề Ðào tạo linh mục tại Việt Nam nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Hội nghị thường niên kỳ I-2012 chính thức ban hành Sắc lệnh phổ biến văn bản "Ðào tạo linh mục - Ðịnh hướng và Chỉ dẫn" (Ratio institutionis sacerdotalis & Ratio studiorum, được gọi tắt là bản Ratio) sau khi được Tòa Thánh, qua Bộ Giáo dục Công giáo và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, phê chuẩn. Ðây là bản Ratio đầu tiên của Giáo Hội Công giáo Việt Nam.

Công việc đào tạo linh mục đã và luôn là một ưu tư cốt yếu của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, có thể nói ngay từ khi Tin mừng được rao giảng và Giáo hội bắt đầu được hình thành tại đây. Lịch sử Giáo hội cho thấy rõ, mặc dù những khó khăn chồng chất, và ngay cả trong các thời kỳ cấm đạo, bách hại đạo hay trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, công cuộc đào tạo này vẫn tiếp tục, dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Lược sử các Ðại chủng viện trong Hiệp Thông số này cũng gợi lại một số hình ảnh về những ưu tư và nỗ lực này của Giáo hội.

Bản tin Hiệp Thông số 70 này, trong lời giới thiệu, đã giới thiệu bài viết công phu và súc tích cho mục Văn hóa: Hồn và Xác. Một bài bình luận văn chương hay một suy niệm về cuộc sống con người trong mầu nhiệm Phục sinh?

 

R.V.A.

(Bản tin điện tử Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page