Các linh mục "hãy quỳ gối mà đọc"

các văn kiện của Công Ðồng Vaticanô II

 

Ðức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, kêu gọi các linh mục "hãy quỳ gối mà đọc" các văn kiện của Công Ðồng Vaticanô II.

Roma (Apic 05/05/2012) - Hôm mùng 04 tháng 05 năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Vatican, dịp công bố bức thư của Bộ gởi cho các linh mục, Ðức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã phát biểu rằng các văn kiện của Công Ðồng Vatican II cần được đọc cách tôn trọng, trong tư thế "quỳ gối". Ðức Hồng y Mauro Piacenza cho rằng đã đến lúc chấm dứt những "phản bội" đối với Công Ðồng, và mở rộng mọi cánh cửa để sống vâng phục giáo huấn của Công Ðồng và tuân giữ tất cả những gì các vị Giáo hoàng và quyền giáo huấn đích thực của Giáo hội mang đến, để giúp cho việc đọc và giải thích Công Ðồng.

Theo nhận định của Ðức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, hiện có nhiều người muốn Công Ðồng nói những gì phù hợp với ý riêng họ. Vì thế ngài khuyên hãy "giảm bớt âm thanh nơi máy phát thanh tinh thần thế tục", để có thể khám phá lại những lời dạy của Công Ðồng, chiếc địa bàn đích thực giúp chúng ta định hướng trên đường đời.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page