Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn xá

cho các tín hữu

hành hương nhà thờ Phát Diệm

 

Thông báo của Tòa Giám Mục Phát Diệm về Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn xá cho các tín hữu hành hương nhà thờ Phát Diệm.

Phát Diệm, Việt Nam (WHÐ - TGM Phát Diệm 2/05/2012) - Hôm mùng 02 tháng 05 năm 2012, Văn phòng Tòa Giám mục Phát Diệm đã công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao Tòa Thánh, ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2012, dưới chữ ký của Ðức hồng y Emmauel Monteiro de Castro, Chủ tịch Tòa Ân Xá Tối Cao, đáp lại nguyện vọng của Ðức giám mục giáo phận Phát Diệm, Việt Nam, để ban ơn Toàn xá cho các tín hữu đến hành hương và tham dự các nghi thức tôn vinh Ðức Mẹ Maria tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, nhà thờ với tước hiệu Ðức Mẹ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Nguyên văn thông báo của Tòa Giám mục Phát Diệm như sau:

"Tòa Giám mục Phát Diệm, số 75 Phát Diệm Ðông - Kim Sơn - Ninh Bình.

Thông báo

Quần thể nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm không phải là điểm du lịch tâm linh, nhưng là nhà thờ Công giáo có giá trị văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật cao, được xếp hạng Di tích văn hóa lịch sử quốc gia.

Hiện nay, số tín hữu đi hành hương ngày càng tăng, trong số đó, nhiều người đến viếng Quần thể nhà thờ Chính tòa Phát Diệm. Ðể các tín hữu nhận được ơn ích thiêng liêng và tiến triển trong đời sống đức tin, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban ơn Toàn xá cho các tín hữu đi hành hương đến viếng Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm, với các điều kiện sau đây:

1. Xưng tội và rước lễ; 2. Tham dự một nghi thức đạo đức để tôn vinh Ðức Mẹ, hoặc dành ít phút suy niệm đạo đức; 3. Ðọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính; 4. Khẩn cầu với Ðức Mẹ; và 5. Có thể nhường Ơn Toàn Xá này cho các linh hồn trong luyện ngục.

Ước mong đặc ân này góp phần thăng tiến đời sống đức tin của Dân Chúa".

 

R.V.A.

(TGM Phát Diệm)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page