Kỷ niệm một năm

Ðức cố Gioan Phaolô II

được tôn phong chân phước

 

Giáo phận Roma tổ chức canh thức cầu nguyện kỷ niệm một năm Ðức cố Gioan Phaolô II được tôn phong chân phước.

Roma (Apic 01/05/2012) - Tối 30 tháng 04 năm 2012, Giáo Phận Roma tổ chức canh thức cầu nguyện để kỷ niệm giáp một năm Ðức Gioan Phaolô II được phong chân phước ngày 01 tháng 05 năm 2011.

Buổi canh thức cầu nguyện đã diễn ra trong khuôn viên của Ðại Học Roma, được gọi là "Ðại Học Tor Vergata", nằm trong khu phố phía nam Roma, và do Ðức hồng y Agostino Vallini, Ðại Diện Ðức Thánh Cha giám quản Roma. Các bạn trẻ sinh viên đến từ khắp Âu Châu tham dự buổi canh thức cầu nguyện này, quanh một cây thánh giá to lớn đã được dùng trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma, năm 2000. Lúc đó, chính Ðức Gioan Phaolô II đã đến khuôn viên Ðại Học Tor Vergata này, để gặp khoảng hai triệu bạn trẻ, đến từ khắp nơi trên thế giới, tham dự Ngày Năm Thánh 2000 dành cho giới trẻ.

Ðược biết hiện nay, Ðức ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Ðức Chân phước Gioan Phaolô II, đang nghiên cứu các hồ sơ về phép lạ nhờ lời cầu khẩn của Ðức Gioan Phaolô II, để chọn lấy những trường hợp có ý nghĩa đặc biệt mà chuyển lên Bộ Phong Thánh.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page