Giáo phận Thượng Hải kỷ niệm 450 năm

ngày sinh của vị Tôi tớ Chúa

Phaolô Từ Quang Khải

 

Giáo phận Thượng Hải kỷ niệm 450 năm ngày sinh của vị Tôi tớ Chúa: Phaolô Từ Quang Khải.

Thượng Hải, Trung Quốc (WHÐ & Agenzia Fides 28/04/2012) - Hôm 24 tháng Tư năm 2012, giáo phận Thượng Hải đã long trọng kỷ niệm 450 năm ngày sinh của vị Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. Lễ kỷ niệm được cử hành trước ngôi mộ của ngài và những nơi có liên quan đến ngài.

Ngày nay, các Kitô hữu Trung Quốc, và người Trung Quốc nói chung, vẫn luôn sùng mộ và biết ơn Phaolô Từ Quang Khải (24/4/1562 - 08/11/1633), gọi ngài bằng nhiều danh hiệu như "nhà hiền triết Thượng Hải", nhà thiên văn học, toán học, vị quan của triều đình... nhưng thường gọi nhất là "Tôi tớ Chúa", vì ngài đã đem đức tin Kitô giáo vào Thượng Hải và Trung Quốc, nhờ tình bạn với cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo dòng Tên đã cải đạo và rửa tội cho ngài năm 1603.

Vào ngày lễ kỷ niệm, nhiều linh mục và tín hữu Thượng Hải đã tụ tập tại ngôi mộ của vị Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. Sau khi đọc tóm tắt cuộc đời giản dị của người được coi là cột mốc quan trọng trong lịch sử truyền giáo đầu tiên tại Trung Quốc, mọi người cầu nguyện cho việc truyền giáo và xin vị Tôi tớ Chúa chuyển cầu, để ngày nay họ cũng biết làm chứng cho đức tin như vậy. Cuối cùng, họ cũng cầu nguyện cho việc phong chân phước cho vị Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải.

Vào dịp kỷ niệm 400 năm thành lập giáo phận, Ðức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền, Dòng Tên, Giám mục Giáo phận Thượng Hải, đã dành lá thư mục vụ để nói về người Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. Ðức cha nêu ra ba đặc tính của cụ Phaolô Từ Quang Khải, một "trụ cột Kitô giáo", và cũng là cha đẻ của đạo Công giáo tại Thượng Hải, đó là: niềm tin tôn giáo, sự dấn thân cho công lý như một công dân, và sự dấn thân về mặt luân lý. Ðức cha Kim vẫn luôn mong muốn Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải và cha Matteo Ricci được phong thánh.

Trong một lá thư khác có tiêu đề "Từ Quang Khải: người của mọi thời", Ðức giám mục Thượng Hải đã so sánh Tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải với một vị thánh tử đạo khác và cũng là nhà chính trị, là Thánh Thomas More.

 

R.V.A.

(Từ Tâm)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page